Määräaikaisten työsuhteiden perustevaatimuksen poistaminen rokottaa nuoria naisia

12.2.2016

Maan hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden perustevaatimuksen poistamisesta alle vuoden mittaisista työsuhteista vaikeuttaisi entuudestaan nuorten tradenominaisten asemaa työmarkkinoilla. Uudistuksen väitetään tähtäävän työllistämisen kynnyksen madaltamiseen, mutta tosiasiallisesti sillä heikennettäisiin työsuhdeturvaa pysyvästi.

- Tämä uudistus on otettava osaksi meneillään olevia työmarkkinaneuvotteluja, sillä kyseessä on niin perustavanlaatuinen kysymys työsuhdeturvan osalta, sanoo yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula Tradenomiliitto TRAL:sta. – Yksikään työmarkkinajohtaja ei voi katsoa itseään peilistä, mikäli tämä uudistus menee tällaisenaan läpi, Rantamaula toteaa.

Hallituksen esitys työsopimuslain muuttamisesta mahdollistaisi työntekijän palkkaamisen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Alle 35-vuotiaista korkeakoulutetuista naisista noin 31 prosenttia työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa.

- Edellisen kerran perustevaatimuksen puuttuminen johti työsuhdeturvan osalta räikeisiin rikkomuksiin ja siitä syystä määräaikaisia työsuhteita oli pakko rajoittaa, muistuttaa johtava lakimies Esa Schön. – Uusien työpaikkojen sijaan tämän uudistuksen maksumiehiksi päätyisivät työelämän nuoret ja tulevat ikäluokat, erityisesti nuoret naiset, Schön huomauttaa.

Perustevaatimuksen poistaminen heikentää myös työelämän tasa-arvoa, eikä se ole linjassa hallituksen tavoitteen kanssa saada nuoret naiset nopeammin työelämään perhevapailta. TRAL:n mielestä määräaikaisen työsuhteen solmiminen ilman eri perustetta on rajattava koskemaan vain pitkäaikaistyöttömän työllistämistä.

-  Työsopimuslakiin kaavaillut uudistukset ovat huonosti verhottu yritys heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa, eikä niillä luoda uusia työpaikkoja. Tällä muutoksella ainoastaan epävarmuus työmarkkinoilla lisääntyisi, arvioi Rantamaula.

Lisätiedot: