Mihin henkivakuutusta tarvitaan?

15.2.2017


Tiesitkö, että TRAL:n jäsenenä sinä ja puolisosi saatte jäsenetuna henkivakuutuksen 61 % edullisemmin?

Ifin henkivakuutuskumppani Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva selvitti*, miten suomalaisissa perheissä uskotaan taloudelliseen pärjäämiseen, jos vain toinen puoliso päätyy huolehtimaan perheen kaikista kuluista.

Lähes viidesosa (18 %) suomalaisista katsoo perheensä toimeentulon olevan täysin tai merkittävästi puolisonsa tulojen varassa. Joka toisessa (58 %) parisuhteessa koetaan kuitenkin, että menot hoidetaan aika lailla puoliksi.

– Erityisesti perheissä, joissa parisuhteen toinen osapuoli maksaa lähes puolet, saati sitten valtaosan talouden menoista, olisi hyvä herätä pohtimaan, miten hänen mahdollisen menehtymisensä jälkeen perhe tulee taloudellisesti toimeen, herättelee Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen.

Tutkimustulosten perusteella reilu kolmannes (37 %) parisuhteessa elävistä ei selviäisi taloudellisesti tai joutuisi suuriin vaikeuksiin, jos puolison tulot yhtäkkiä menetettäisiin. Vain joka kuudes (16 %) vastaajista kokee, että puolison tulojen menetyksellä ei olisi suurta vaikutusta perheen taloudelliseen toimeentuloon.

– Henkivakuutus on hyvä suoja tällaisia tilanteita varten. Suruaikana elämä voi olla piirun verran helpompaa, jos ensimmäisenä ei tarvitse huolehtia raha-asioista, Laitinen kertoo.

Menot eivät pienene välittömästi kuoleman kohdatessa

Kuoleman kohdatessa menot yleensä kasvavat hetkellisesti muun muassa perintöverojen, kuolemaan liittyvien menojen sekä oman arjen järjestelyyn liittyvien kuluerien takia. Henkivakuutuksen ansiosta elintason pystyy säilyttämään samalla tasolla, jolla se oli ennen surun hetkeä.

– Tutkimustulosten mukaan lähes puolet (42 %) pariskunnista on sellaisia, joissa kummallakaan ei ole henkivakuutusta, vaikka toimeentulo on pitkälti riippuvainen toisen tuloista. Mielestäni tilanne on huolestuttava, ja toimentuloon olisi hyvä varautua nykyistä paremmin, toteaa Kalevan markkinointijohtaja Minna Mikkanen.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn** vertailu osoittaa, että henkivakuutusten hinnoissa on merkittäviä eroja. Vertailun edullisin henkivakuutus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen ja -liittojen jäsenille tarkoitettu Primus-vakuutus.

TRALin jäsen ja hänen puolisonsa saavat 61 % alennuksen henkivakuutusturvasta. Esimerkiksi 200 000 euron henkivakuutusturva 35-vuotiaalle jäsenelle maksaa 15 euroa kuukaudessa. Säästöä kertyy 289 euroa vuodessa.

Pariskuntien on mahdollista vakuuttaa itsensä edullisella Pariturvalla. Esimerkiksi 200 000 euron henkivakuutusturva 35-vuotiaalle pariskunnalle maksaa alle 23 euroa kuukaudessa. Säästöä kertyy 428 euroa vuodessa.

Finanssialan Keskusliiton tilastot*** osoittavat, että suomalaiset huolehtivat omaisuuden vakuuttamisesta hyvin mutta vakuuttavat itsensä heikommin. Yhteensä 95 prosentilla aikuisista on kotivakuutus ja 67 prosentilla vapaaehtoinen autovakuutus. Henkivakuutuksen on hankkinut 30 prosenttia suomalaisista.

Helpoiten TRALin jäsen voi ostaa Primus-vakuutukset osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi

Primus-henkivakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

* Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan teettämään kyselytutkimukseen osallistui 1 004 henkilöä. Vastaajajoukko edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia parisuhteessa eläviä. Vastaajajoukko painotettiin 18–74-vuotiasta väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Tutkimus toteutettiin sähköisesti kesäkuussa 2015. Kyselyn toteutti Kalevan toimeksiannosta YouGov Finland.

**Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE hintavertailu 9/2016.

***Finanssialan Keskusliitto: Vakuutustutkimus 2014