Miten toimia jos työnantaja lomauttaa?

12.10.2022

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Työsuhde pysyy kuitenkin lomautuksen aikana muutoin voimassa. 

OSITTAIN TAI KOKONAAN, MÄÄRÄAJAKSI TAI TOISTAISEKSI

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko osittain tai kokonaan riippuen lomautuksen perusteesta. Osittaisella lomautuksella voidaan lyhentää joko päivittäistä työaikaa (esim. 7,5 tunnista 6 tuntiin) tai viikoittaista työaikaa (esim. 5 päivästä 3 päivään). Työnantaja harkitsee lomautuksen toteutustavan lomautustarpeen mukaan.

Lomautus voi olla voimassa joko määräajan tai toistaiseksi. Lomautus voidaan toteuttaa määräaikaisesti, jos työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, enintään 90 päivää. Lomautus voidaan toteuttaa toistaiseksi voimassa olevana jos työnantajan näköpiirissä ei ole tilanteen muuttuminen.

MUUTOSNEUVOTTELUT JA LOMAUTUSILMOITUS

Jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, työnantajan tulee käydä muutosneuvottelut ennen lomautuksista päättämistä. 

HUOM! Lomautusilmoitusajan lyhentäminen voi perustua myös työehtosopimusosapuolten väliseen sopimukseen. Tarkista asia työsuhteessasi noudatettavan työehtosopimuksen (TES)  sopijaosapuolten nettisivuilta.

Jos työnantajan palveluksessa on alle 20 työntekijää, lomauttaminen ei edellytä yt-neuvottelujen käymistä. Tällöin työnantajan on kuitenkin käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta.

Lomautusilmoitus

Työnantajan tulee antaa työntekijällä lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. HUOM! Lomautusilmoitusajan lyhentäminen voi perustua myös TES-osapuolten väliseen sopimukseen. Tarkista asia työsuhteessa noudatettavan TES:n sopijaosapuolten nettisivuilta.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Lomautustilanteessa määräaikaisella työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. 

TOIMEENTULO LOMAUTUKSEN AIKANA 

Lomautusajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa. Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu verkossa työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautumista työnhakijaksi ei voi tehdä takautuvasti ja työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jonka henkilö on ollut TE-toimistossa työnhakijanaLomautetun on itse huolehdittava, että työnhaku TE-toimistossa säilyy aktiivisena koko sen ajanjakson ajan, jolle lomautuspäiviä sijoitellaan - työnhaun voi joutua aktivoimaan uudella ilmoittautumisella aina lomautusjakson alussa, jos lomautus järjestetään pätkissä. Huomioithan, että myös lomautettujen tulee työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä täyttää kohta “Haen kokoaikatyötä”. 

Lähetä ensimmäinen ansiopäivärahahakemuksesi KOKO-kassan sähköisessä asiointipalvelussa (eAsiointi) aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Päivärahan hakeminen tapahtuu aina takautuvasti jo kuluneelta lomautusajalta. Huomioithan, että lomautuksen alussa on viiden arkipäivän mittainen omavastuuaika, jolta päivärahaa ei vielä makseta. Tarkempaa ohjeistusta päivärahan hakemiseen lomautuksen ajalta löydät täältä: Ohjeet lomautetulle. Tutustu ennen ensimmäisen päivärahahakemuksen lähettämistä erityisesti hakemuksen liitteitä koskevaan kohtaan ohjeistuksessa.

Mikäli et ole vielä ehtinyt täyttää KOKO-kassan jäsenyysaikana jäsenyys- ja työssäoloehtoa, tulee työttömyyspäivärahaa hakea Kelalta.

Huom! Jos olet ollut esim. perhe- tai opintovapaalla etkä ole töihin paluun jälkeen ehtinyt kerryttää kokonaan 26 viikon työssäoloehtoa, huomioidaan tällöin ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan myös palkatonta vapaata edeltävän ajan palkkatuloja. Tuloja katsotaan viimeisimpien 26 työviikon ajalta; ajanjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen vaan välissä voi olla palkatonta aikaa hyväksyttävästä syystä

 

Lomautetuksi jääminen ei vaadi ilmoituksen tekemistä Tradenomeille, vaan työttömyyspäivärahan hakemiseen liittyvät asiat hoidetaan KOKO-kassan tai Kelan kanssa. 

Lomautus ei vaikuta Tradenomien jäsenyyteesi, vaan kaikki palvelumme ja muut jäsenetusi ovat käytettävissäsi normaalisti myös lomautusaikana!