Tradenomien palkkakehitys pysähtyi

13.2.2015

Tradenomien palkkakehitys on pysähtynyt verrattuna aiempiin vuosiin. Tiedot käyvät ilmi Tradenomiliitto TRAL:n vuotuisesta jäsentutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan tradenomien keskipalkka vuonna 2014 oli 3346 euroa kuukaudessa. - Jäsenkuntamme keskipalkka otti itse asiassa jopa hivenen takapakkia verrattuna aiempaan vuoteen, sanoo toiminnanjohtaja Mika Varjonen.

Syynä tähän ovat tradenomeja työllistävien keskeisten toimialojen alamäki, maltilliset palkkaratkaisut ja se, ettei osa saanut minkäänlaisia palkankorotuksia. Yleiskorotuksia saaneiden määrä on muutamassa vuodessa romahtanut. Ennen vuotta 2010 yleiskorotukset maksettiin lähes 70 prosentille jäsenistä, kun viime vuonna yleiskorotukset sai ainoastaan 36 prosenttia tradenomeista.

- Ansiokehityksessä näkyy karulla tavalla niin sanottujen sopimuksettomien alojen, kuten kaupan alan, jääminen työllisyys- ja kasvosopimuksen palkkaratkaisujen ulkopuolelle, Varjonen huomauttaa. – Mikäli sopimusta aiotaan jatkaa optiovuodella tai sen yli, on sopimuksettomat alat saatava ehdottomasti ratkaisuun mukaan, Varjonen arvioi.

Aiempiin vuosiin verrattuna muutosta on tapahtunut työsuhteiden muodoissa: määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden määrät ovat selvässä kasvussa. Sen sijaan itsensä työllistävien lukumäärä ei ole kasvanut aiemmista vuosista, vaikka yleisesti määrä on selvässä kasvussa. Ylitöitä tehdään eri toimialoilla varsin maltillisesti verrattuna huippuvuosiin. Keskimääräinen työaika viikossa on 38,8 tuntia, joskin eri asematasojen välillä on eroja.

- Vaikeista ajoista kielii myös se, että yli puolet jäsenistöstä kokee oman työtaakkansa olevan liian suuri, puheenjohtaja Niko Aaltonen kertoo. – Myös usko oman työsuhteen varmuuteen sekä työpaikan pysyvyyteen on laskenut, jatkaa Aaltonen. - Mielestämme tilannetta parantaisi työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen keinovalikoiman uudistaminen,  työaikajoustojen kehittäminen sekä tasa-arvoasioiden edistäminen nopealla aikataululla, Aaltonen toteaa.