TRAL:n jäsenmaksut 2015

17.12.2014

Työttömyyskassamaksun merkittävä nousulla on vaikutusta myös TRAL:n talouteen. Jäsenmaksu nousee ensi vuoden alusta kolmella eurolla kuukaudessa eli vuositasolla korotus on 36 euroa. Yleinen taloustilanne näkyy myös tradenomien työllisyystilanteessa, viime vuoden lokakuun jälkeen lähes tuhat uutta tradenomia on työttöminä työnhakijoina. Lisäksi työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet tradenomeilla siinä missä muillakin korkeakoulutetuilla.  IAET-kassan kuukausittain maksamien etuuksien yhteissumma on kasvanut viime vuoden alun noin 12 miljoonasta eurosta yli 21 miljoonaan euroon (lokakuun 2014 tilanne). Työttömyyskassojen toimintaa valvova Finanssivalvonta vahvisti IAET-kassan maksuksi ensi vuodelle 105 euroa entisen 78 euron sijaan.

TRAL:n jäsenmaksut ja –lajit vuonna 2015

Opiskelijajäsen

 • Tradenomiopiskelijaliitto TROL:n jäsenyys
 • Tradenomiopinnot aloittaneelle
 • Opiskelijajäsenen edut (ei kassaa, vakuutuksia tai urapalveluja)
 • Maksuton

Työsuhdejäsen

 • Opintojen ohessa työskentelevälle opiskelijalle
 • Opiskelijajäsenen etujen lisäksi työelämän vakuutukset, matkustaja- ja tapaturmavakuutukset, työttömyysturva, palkkaneuvonta ja uraohjaus
 • 114 euroa vuodessa, voi maksaa kerralla tai neljässä erässä
 • Työsuhdejäsen ilman kassaa 9 euroa/vuosi

Täysjäsen

 • Tradenomi-, BBA- ja Tradenomi (ylempi AMK)-tutkinnon suorittaneelle
 • sisältää kaikki edut ja palvelut
 • 33 euroa kuukaudessa
 • Täysjäsen ilman kassaa 24,25 euroa kuukaudessa
 • Jäsenetulehden tilaavalle 3,50-6,50 euron lisämaksu kuukaudessa, riippuen valitusta lehdestä.

Perhejäsen

 • Sisältää kaikki edut ja palvelut
 • Perheeseen toimitetaan vain yksi Tradenomi-lehti
 • Perheen toisen jäsenen jäsenmaksu 30 euroa kuukaudessa

Ulkomailla asuva varsinainen jäsen

 • Sisältää kaikki edut ja palvelut
 • Lähetettynä työntekijänä ulkomailla työskenteleville jäsenmaksu on 33 euroa kuukaudessa
 • Jos jäsen ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa, ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä.

Yrittäjäjäsen

 • tradenomiyrittäjille ja ammatinharjoittajille
 • oikeusturva- ja vastuuvakuutus
 • oikeudellista neuvontaa
 • ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä
 • 24,45 euroa kuukaudessa

Eläkeläisjäsen

 • - ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä tai vakuutuksia
 • - 40 euroa vuodessa

Jäsenmaksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Esimerkiksi Helsingissä asuvan tradenomin keskiansioiden perusteella (3381 € / kk, valtion veroprosentti 21,5 %, kunnallisveroprosentti 18,5 %) suora verohyöty on 158 euroa.

Jäsenmaksualennus pysyy ennallaan. Myönnämme -50% alennusta yli 3 kk:n palkattomista jaksoista esimerkiksi perhevapaiden, opintojen, työttömyyden, sairausloman tai varusmiespalveluksen vuoksi.