Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana

21.10.2021 | Työelämä

Työehtosopimukset tuovat työntekijöille turvaa myös elämän yllättävissä tilanteissa. 

Jäsenkyselyssämme syksyllä 2021 naisista 93,5 % ja miehistä 87,2 % piti työehtosopimusten olemassaoloa erittäin tai melko tärkeänä. Hyvä niin, sillä työehtosopimuksissa sovitaan monista elämäämme taloudellisesti tai ajallisesti helpottavista seikoista. Tässä muutama käytännön esimerkki. 

1. Pidempi palkallinen sairausloma

Jos sairastut vakavasti tai katkaiset jalkasi, on edessä pitkä sairausloma. Lain mukaan palkkaa tulee maksaa sairastumispäivältä sekä sitä seuraavilta yhdeksältä päivältä. Työehtosopimuksissa palkallisuus on sovittu pidemmäksi, yhdestä kolmeen kuukauteen alasta riippuen. Kun toimeentulo on sairausloman ajalta turvattu, on mahdollista keskittyä toipumiseen.

2. Palkallinen perhevapaa

Lain mukaan vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin, mutta perhevapaat eivät kuitenkaan ole palkallisia. Lähes poikkeuksetta työehtosopimuksissa on sovittu äidin palkallisen vapaan pituudeksi kolme kuukautta, isän viikosta kolmeen. Lapsen syntyessä ei uuteen tilanteeseen totutellessa jää aikaa pohtia, miten elämä rahoitetaan. Kun vapaiden palkallisuus on sovittu työehtosopimuksella, voi keskittyä tärkeimpään, omaan lapseen.

3. Sairaan lapsen hoitaminen palkallisena

Äkillisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta saa lain mukaan hoitaa neljä päivää. Kyseinen aika on kuitenkin palkatonta. Jos lapsi sairastaa paljon, alkaa poissaolojen hinta tuntua perheen taloudessa. Työehtosopimuksissa sairaan lapsen hoitaminen on sovittu useimmiten palkalliseksi edellä mainitun neljän päivän ajalta. Palkallisuus myös tasaa hoivavastuuta perheissä, kun ei tarvitse pohtia, kenen töistä poissaolon kustannus on rahassa mitaten pienin. 

Työehtosopimuksilla rakennetaan siis myös tasa-arvoisempaa työelämää.

Alkavalla työehtosopimuskierroksella keskustellaan siitä, tulisiko vanhempien vapaiden palkallisuutta tasavertaistaa. Taustalla on elokuussa 2022 voimaan astuva perhevapaauudistus, jossa vanhempainvapaiden pituudet yhdenvertaistuvat. Molemmat vanhemmat saavat oikeuden 160 päivän pituiseen vanhempainvapaaseen. Jäsenkyselyssämme syksyllä 2021 asiantuntijatehtävissä työskentelevistä 77,8 prosenttia oli sitä mieltä, että molemmilla vanhemmilla tulee olla oikeus samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Jos työehtosopimuksia ei olisi, jäisi jokaisen omien neuvottelutaitojen varaan, kuinka pitkältä ajalta sairausajan palkkaa maksetaan tai kuinka pitkä palkallinen perhevapaa on. Vaihtoehtoisesti käytännöistä voitaisiin sopia työpaikan toimisäännössä tai muissa sisäisissä ohjeistuksissa. Ongelmana näissä tosin on, että työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa toimisääntöä tai ohjeita neuvottelematta työntekijöiden kanssa. Kun asiat on sovittu työehtosopimuksessa, ovat työehdot työpaikalla yhdenvertaiset.


Lue myös: 

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen? >>

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC >>

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla - tehdään siitä yhdessä loppu!

Mitä on epäasiallinen kohtelu? Miten epäasialliseen kohteluun voi puuttua? Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun heti sen tultua ilmi.

Lue lisää

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Elokuussa 2022 tuli voimaan perhevapaauudistus. Uudistuksella tavoitellaan sukupuolten välisten palkkaerojen pienenemistä ja yhtäläistä urakehitystä sukupuolten välillä. Miten vanhempainvapaan päivät jakautuvat ja onko vanhempainvapaa palkallista? Onko minulla oikeus osa-aikaiseen vanhempainvapaaseen?

Lue lisää

Ihminen nimikkeen takana ratkaisee - 5 vinkkiä luontevaan verkostoitumiseen

Pureudumme Työelämäkorjaamossa toiveteemaan: löydämme aidot ihmiset nimikkeiden takaa. Näin verkostoituminen helpottuu ja esteet poistuvat. Moni kohtaaminen jää toteutumatta, sillä hienot nimikkeet peittävät taakseen aidon, lähestyttävän ihmisyyden. 

Lue lisää

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

Neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.

Lue lisää