Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana

21.10.2021 | Työelämä

Työehtosopimukset tuovat työntekijöille turvaa myös elämän yllättävissä tilanteissa. 

Jäsenkyselyssämme syksyllä 2021 naisista 93,5 % ja miehistä 87,2 % piti työehtosopimusten olemassaoloa erittäin tai melko tärkeänä. Hyvä niin, sillä työehtosopimuksissa sovitaan monista elämäämme taloudellisesti tai ajallisesti helpottavista seikoista. Tässä muutama käytännön esimerkki. 

1. Pidempi palkallinen sairausloma

Jos sairastut vakavasti tai katkaiset jalkasi, on edessä pitkä sairausloma. Lain mukaan palkkaa tulee maksaa sairastumispäivältä sekä sitä seuraavilta yhdeksältä päivältä. Työehtosopimuksissa palkallisuus on sovittu pidemmäksi, yhdestä kolmeen kuukauteen alasta riippuen. Kun toimeentulo on sairausloman ajalta turvattu, on mahdollista keskittyä toipumiseen.

2. Palkallinen perhevapaa

Lain mukaan vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin, mutta perhevapaat eivät kuitenkaan ole palkallisia. Lähes poikkeuksetta työehtosopimuksissa on sovittu äidin palkallisen vapaan pituudeksi kolme kuukautta, isän viikosta kolmeen. Lapsen syntyessä ei uuteen tilanteeseen totutellessa jää aikaa pohtia, miten elämä rahoitetaan. Kun vapaiden palkallisuus on sovittu työehtosopimuksella, voi keskittyä tärkeimpään, omaan lapseen.

3. Sairaan lapsen hoitaminen palkallisena

Äkillisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lasta saa lain mukaan hoitaa neljä päivää. Kyseinen aika on kuitenkin palkatonta. Jos lapsi sairastaa paljon, alkaa poissaolojen hinta tuntua perheen taloudessa. Työehtosopimuksissa sairaan lapsen hoitaminen on sovittu useimmiten palkalliseksi edellä mainitun neljän päivän ajalta. Palkallisuus myös tasaa hoivavastuuta perheissä, kun ei tarvitse pohtia, kenen töistä poissaolon kustannus on rahassa mitaten pienin. 

Työehtosopimuksilla rakennetaan siis myös tasa-arvoisempaa työelämää.

Alkavalla työehtosopimuskierroksella keskustellaan siitä, tulisiko vanhempien vapaiden palkallisuutta tasavertaistaa. Taustalla on elokuussa 2022 voimaan astuva perhevapaauudistus, jossa vanhempainvapaiden pituudet yhdenvertaistuvat. Molemmat vanhemmat saavat oikeuden 160 päivän pituiseen vanhempainvapaaseen. Jäsenkyselyssämme syksyllä 2021 asiantuntijatehtävissä työskentelevistä 77,8 prosenttia oli sitä mieltä, että molemmilla vanhemmilla tulee olla oikeus samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Jos työehtosopimuksia ei olisi, jäisi jokaisen omien neuvottelutaitojen varaan, kuinka pitkältä ajalta sairausajan palkkaa maksetaan tai kuinka pitkä palkallinen perhevapaa on. Vaihtoehtoisesti käytännöistä voitaisiin sopia työpaikan toimisäännössä tai muissa sisäisissä ohjeistuksissa. Ongelmana näissä tosin on, että työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa toimisääntöä tai ohjeita neuvottelematta työntekijöiden kanssa. Kun asiat on sovittu työehtosopimuksessa, ovat työehdot työpaikalla yhdenvertaiset.


Lue myös: 

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen? >>

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC >>

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. työehtojen ja -olojen kehittämiseen, työssäjaksamiseen, työpaikan kulttuuriin ja palkkauksen kehitykseen.

Lue lisää

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

5 hyvää syytä kuulua ammattiliittoon

Onko ammattiliiton jäsenmaksua järkeä maksaa ja mitä rahalla oikeastaan saa? Liitto tarjoaa apua työllistymiseen ja lakimiehet auttavat työelämän kiistoissa. Liitot neuvottelevat työnantajien kanssa oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työehdot ja palkkauksen.

Lue lisää