Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

11.8.2022 | Työelämä

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Mediassa on näkynyt otsikoita hankalasta neuvottelukierroksesta sekä erilaisia pohdintoja siitä, miten työehtosopiminen osalla toimialoista tulee muuttumaan. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että työsuhteen ehdot eivät aina perustu lakiin vaan niistä sovitaan TES-neuvotteluissa. 

Työehtosopimus takaa työntekijälle enemmän kuin laki

Suomessa työntekijän turvana ja työsuhteen ehtojen perustana on useampi laki, näistä ehkäpä tärkeimpinä työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Lakien sisältö ei vielä takaa työntekijöille monia tuttuja etuja, kuten esimerkiksi lomarahaa. 

Lomaraha, joka on kesällä maksettava (tai vapaaksi vaihdettava) puolen kuun korvaus, ei perustu vuosilomalakiin vaan työehtosopimuksiin. Työsopimuslaissa määritellään myös oikeus sairaan lapsen hoitamiseen ja äitiysvapaaseen, mutta palkattomina.

Työnantajalla ei siis pelkän lain perusteella ole velvollisuutta maksaa palkkaa esimerkiksi äitiysvapaan ajalta, vaan palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksessa.

Myöskään pidempää palkallista sairauslomaa ei löydy työsopimuslaista, vaan siellä mainitaan ainoastaan palkanmaksu sairastumispäivältä ja tätä seuranneelta yhdeksältä arkipäivältä.

Aloilla, joilla työehtosopimusta ei ole (ns. sopimukseton ala), edellä mainittujen etujen saaminen perustuu puhtaasti työnantajan hyväntahtoisuuteen. Ja kokemusta on siitäkin, kun esimerkiksi palkkojen yleiskorotuksia ei sopimuksettomilla aloilla ole maksettu ollenkaan.

Työehtosopimuksissa sovitaan lakia paremmista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksissa sovitaan lakia paremmista työsuhteen ehdoista.

Harva työsuhteen ehto on itsestäänselvyys

Työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä sovitaan aina myös uuden työehtosopimuksen voimassaolo, jonka jälkeen ollaan jälleen uusien neuvotteluiden edessä.

Neuvotteluissa ovat auki kaikki aiemman työehtosopimuksen sisältämät asiat eli vanhasta työehtosopimuksesta ei siirry sellaisenaan mitään uuteen ilman neuvottelemista.

Monet työsuhteen selvinä pidetyt ja työntekijöille edulliset ehdot neuvotellaan uusiksi jokaisen työehtosopimuksen yhteydessä. Tänäkin syksynä joillakin aloilla käydään neuvotteluja siitä, maksetaanko jatkossa lomarahaa tai palkkaa perhevapaiden ajalta. Myös kaikille yleiskorotuksena maksettavista palkankorotuksista sovitaan yleensä neuvotteluissa.

Mitä tapahtuu jos työehtosopimusta ei synny?

Mikäli ratkaisua uudesta työehtosopimuksesta ei saada aikaan, edellisen sopimuksen voimassaoloajan päättyessä saattavat olla edessä työtaistelutoimet. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi ylityökielto tai lakko. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu työrauhasta, joka takaa sen, että työehtosopimukseen (työntekijöiden työsuhteen ehtoihin) kohdistuvat lakot eivät ole mahdollisia työehtosopimuksen voimassaolon aikana. Työehtosopimuksen päätyttyä sen voimassaolo jatkuu kuitenkin niin sanotulla jälkivaikutuksella, kunnes uusi ratkaisu saadaan aikaan.

Ensisijaisesti ratkaisuun pyritään sopimusteitse, mutta joskus painostustoimet ovat tarpeen neuvottelujen vauhdittamiseksi. Lakko on äärimmäinen keino ja tuolloin tarvitaan kaikkien alalla työskentelevien osallistumista ja tukea.

Kuka edustaa tradenomeja TES-neuvotteluissa?

Tradenomien etuja ajetaan akavalaisten neuvottelujärjestöjen kautta, joiden toimintaan osallistuu toimistomme asiantuntijoita sekä jäseniämme, jotka toimivat henkilöstöedustajina eri aloilla.

Yksityisellä sektorilla työskenteleviä tradenomeja ja muita akavalaisia neuvotteluissa edustaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Julkisella sektorilla akavalaisten sopijaosapuolena toimii Julkisalan korkeakoulutetut JUKO


Lue lisää työehtosopimuksista:

Neuvottelutilanne juuri nyt >>

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen? >>

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana >>

Miten saan tietoa neuvotteluista?

Muista tarkistaa, että omat työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme. Kerromme neuvottelutilanteesta uutiskirjein, jotka lähetetään kyseisellä alalla työskenteleville jäsenille.  

Meille voi myös aina laittaa sähköpostia tai soittaa, jos jokin neuvotteluissa askarruttaa. Toimistollamme yksityisen sektorin neuvotteluihin liittyen kysymyksiin vastaavat Joonas Kopra, Julia Lauren ja Jenni Lakso, julkisen sektorin osalta Harri Westerlund. Asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät täältä. 

Pidä huoli, että etusi tulevat ajetuksi työehtosopimusneuvotteluissa. Liity jäseneksemme >>

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus ja tehtävä!

Työpaikoilla laki pakottaa työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Vähintään 30 hengen työpaikoillla yhdenvertaisuutta edistävät toimet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vaikka työpaikoilla tehdään lakisääteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, myös työyhteisöjen tavassa puhua arvostavasti ja kunnioittavasti jokaikisestä ihmisestä on valtava merkitys. Jokaisen meistä on puututtava rohkeasti syrjivään puheeseen, käytökseen ja työpaikan toimintatapoihin.

Lue lisää

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyillä hakevista jopa 38 prosenttia on alle 34-vuotiaita. Miksi tilannetta ei saada korjatuksi?

Lue lisää

Lakko-oikeuden rajaaminen ei saa kannatusta

Lakko-oikeuden rajaamisen sijaan on syytä kääntää katse työelämän hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain 11 miljardin euron kustannukset.

Lue lisää

Mitä jos Orpon hallitus sinnitteleekin neljä vuotta?

Olemme 0siirtymässä vakaasta työmarkkinasta poukkoilevaan työmarkkinapolitiikkaan, johon poliitikot entistä enemmän tuovat impulsseja poliittisesta ilmastosta riippuen.

Lue lisää

Työehtosopimus on lomarahan tae

Kesälomat ovat taas ovella. Suomalainen palkansaaja on tottunut saamaan lomarahaa, jota moni pitää itsestäänselvyytenä. Täytyykö lomarahaa maksaa lain mukaan?

Lue lisää