Blogi: Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

31.10.2019

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Uutisissa on näkynyt otsikoita siitä, miten osapuolet ovat vielä kaukana ratkaisusta tai julkisuuteen vuotaneista työnantajan neuvottelutavoitteista.

Työehtosopimuksista ja neuvotteluista viestitään monesti olettaen, että aiheet ovat kaikille tuttuja. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Etenkin nuorilla, jotka ovat vasta työuransa alkupuolella, ei välttämättä ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä työehtosopimus tarkoittaa ja mitä kaikkea se työsuhteessa sanelee.

Työehtosopimus takaa työntekijälle enemmän kuin laki

Suomessa työntekijän turvana ja työsuhteen ehtojen perustana on useampi laki, näistä ehkäpä tärkeimpinä työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Lista kuulostaa hyvältä, mutta lakien sisältö ei takaa työntekijöille tuttuja ja itsestään selvinä pidettyjä etuja.

Esimerkiksi lomaraha, kesällä maksettava puolen kuun korvaus (tai jonka voi vaihtaa vapaaksi), ei perustu vuosilomalakiin vaan työehtosopimuksiin. Työsopimuslaissa määritellään oikeus sairaan lapsen hoitamiseen ja äitiysvapaaseen, mutta palkattomina. Työnantajalla ei siis pelkän lain perusteella ole velvollisuutta maksaa palkkaa esimerkiksi äitiysvapaan ajalta vaan palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksessa.

Myöskään pidempää palkallista sairauslomaa ei löydy työsopimuslaista, vaan siellä mainitaan ainoastaan palkanmaksu sairastumispäivältä ja tätä seuranneelta yhdeksältä arkipäivältä.

Nämä kaikki itsestäänselviltä tuntuvat edut perustuvat alalla käytössä olevaan työehtosopimukseen. Aloilla, joilla työehtosopimusta ei ole (ns. sopimukseton ala), näiden saaminen perustuu puhtaasti työnantajan hyväntahtoisuuteen. Ja kokemuksia on siitäkin, kun esimerkiksi yleiskorotuksia ei sopimuksettomilla ole maksettu ollenkaan. Ilman työehtosopimuksen olemassaoloa monet työsuhteen ehdot perustuisivat lakiin ja olisivat työntekijän kannalta huomattavasti heikommalla tolalla.

Työsuhteen ehdoissa harva asia on itsestäänselvyys

Työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä sovitaan aina myös uuden työehtosopimuksen voimassaolo, jonka jälkeen ollaan jälleen uusien neuvotteluiden edessä.

Neuvotteluissa ovat auki kaikki aiemman työehtosopimuksen sisältämät asiat eli vanhasta työehtosopimuksesta ei siirry sellaisenaan mitään uuteen ilman neuvottelemista. Monet työsuhteen selvinä pidetyt ja työntekijöille edulliset ehdot neuvotellaan uusiksi jokaisen työehtosopimuksen yhteydessä.

Tällä hetkellä joillain aloilla käydään tosissaan neuvotteluja siitä, maksetaanko jatkossa lomarahoja ja äitiysvapaan palkkaa ja jos maksetaan, niin minkä suuruisina.

Myös kaikille yleiskorotuksena maksettavista palkankorotuksista yleensä sovitaan neuvotteluissa.

Mitä tapahtuu jos sopimusta ei synny?

Työtaistelutoimet saattavat olla edessä työehtosopimuksen voimassaolon päättyessä, mikäli ratkaisua uudesta sopimuksesta ei saada aikaan. Näitä toimia voi olla esimerkiksi ylityökielto tai lakko. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu työrauhasta, joka takaa sen, että työehtosopimukseen (työntekijöiden työsuhteen ehtoihin) kohdistuvat lakot eivät ole mahdollisia työehtosopimuksen voimassaolon aikana. Työehtosopimuksen päätyttyä kuitenkin sen voimassaolo jatkuu niin sanotulla jälkivaikutuksella, kunnes uusi ratkaisu saadaan aikaan.

Ensisijaisesti ratkaisuun pyritään sopimusteitse, mutta joskus painostustoimet ovat tarpeen neuvottelujen vauhdittamiseksi. Lakko on äärimmäinen keino ja tuolloin tarvitaan kaikkien alalla työskentelevien osallistumista ja tukea sille.

Kuka sinua edustaa neuvotteluissa?

Jäsenkuntamme neuvottelutoimintaa toteutetaan akavalaisten neuvottelujärjestöjen kautta, joiden toimintaan osallistuu toimistomme asiantuntijoita sekä jäseniämme, jotka toimivat henkilöstöedustajina eri aloilla.

Yksityisellä sektorilla työskenteleviä tradenomeja ja muita akavalaisia neuvotteluissa edustaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Julkisella sektorilla akavalaisten sopijaosapuolena toimii Julkisalan korkeakoulutetut JUKO.

Ylempien toimihenkilöiden osalta yksityisellä sektorilla työehtosopimukset umpeutuvat 31.10.2019 teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla, tietoalalla sekä ict-alalla. Kemianteollisuuden työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa, rahoitus- ja energia-alalla tammikuussa 2020.

Julkisen sektorin neuvottelukierros on vuorossa keväällä.

Teksti: Joonas Kopra


Toimistollamme yksityisen sektorin neuvotteluihin liittyen kysymyksiin vastaa Joonas Kopra ja julkisen sektorin osalta Elin Blomqvist-Valtonen.

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Elin Blomqvist-Valtonen

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, tasa-arvo, työhyvinvointi, kv-asiat

Perhevapaalla