Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

27.9.2021 | Työelämä

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Mediassa on näkynyt otsikoita hankalasta neuvottelukierroksesta sekä erilaisia pohdintoja siitä, miten työehtosopiminen osalla toimialoista tulee muuttumaan. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että työsuhteen ehdot eivät aina perustu lakiin vaan niistä sovitaan TES-neuvotteluissa. 

Työehtosopimus takaa työntekijälle enemmän kuin laki

Suomessa työntekijän turvana ja työsuhteen ehtojen perustana on useampi laki, näistä ehkäpä tärkeimpinä työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Lakien sisältö ei vielä takaa työntekijöille monia tuttuja etuja, kuten esimerkiksi lomarahaa. 

Lomaraha, joka on kesällä maksettava (tai vapaaksi vaihdettava) puolen kuun korvaus, ei perustu vuosilomalakiin vaan työehtosopimuksiin. Työsopimuslaissa määritellään myös oikeus sairaan lapsen hoitamiseen ja äitiysvapaaseen, mutta palkattomina.

Työnantajalla ei siis pelkän lain perusteella ole velvollisuutta maksaa palkkaa esimerkiksi äitiysvapaan ajalta, vaan palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksessa.

Myöskään pidempää palkallista sairauslomaa ei löydy työsopimuslaista, vaan siellä mainitaan ainoastaan palkanmaksu sairastumispäivältä ja tätä seuranneelta yhdeksältä arkipäivältä.

Aloilla, joilla työehtosopimusta ei ole (ns. sopimukseton ala), edellä mainittujen etujen saaminen perustuu puhtaasti työnantajan hyväntahtoisuuteen. Ja kokemusta on siitäkin, kun esimerkiksi palkkojen yleiskorotuksia ei sopimuksettomilla aloilla ole maksettu ollenkaan.

Työehtosopimuksissa sovitaan lakia paremmista työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimuksissa sovitaan lakia paremmista työsuhteen ehdoista.

Harva työsuhteen ehto on itsestäänselvyys

Työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä sovitaan aina myös uuden työehtosopimuksen voimassaolo, jonka jälkeen ollaan jälleen uusien neuvotteluiden edessä.

Neuvotteluissa ovat auki kaikki aiemman työehtosopimuksen sisältämät asiat eli vanhasta työehtosopimuksesta ei siirry sellaisenaan mitään uuteen ilman neuvottelemista.

Monet työsuhteen selvinä pidetyt ja työntekijöille edulliset ehdot neuvotellaan uusiksi jokaisen työehtosopimuksen yhteydessä. Tänäkin syksynä joillakin aloilla käydään neuvotteluja siitä, maksetaanko jatkossa lomarahaa tai palkkaa perhevapaiden ajalta. Myös kaikille yleiskorotuksena maksettavista palkankorotuksista sovitaan yleensä neuvotteluissa.

Mitä tapahtuu jos sopimusta ei synny?

Mikäli ratkaisua uudesta työehtosopimuksesta ei saada aikaan, edellisen sopimuksen voimassaoloajan päättyessä saattavat olla edessä työtaistelutoimet. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi ylityökielto tai lakko. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu työrauhasta, joka takaa sen, että työehtosopimukseen (työntekijöiden työsuhteen ehtoihin) kohdistuvat lakot eivät ole mahdollisia työehtosopimuksen voimassaolon aikana. Työehtosopimuksen päätyttyä sen voimassaolo jatkuu kuitenkin niin sanotulla jälkivaikutuksella, kunnes uusi ratkaisu saadaan aikaan.

Ensisijaisesti ratkaisuun pyritään sopimusteitse, mutta joskus painostustoimet ovat tarpeen neuvottelujen vauhdittamiseksi. Lakko on äärimmäinen keino ja tuolloin tarvitaan kaikkien alalla työskentelevien osallistumista ja tukea.

Kuka edustaa minua TES-neuvotteluissa?

Tradenomien etuja ajetaan akavalaisten neuvottelujärjestöjen kautta, joiden toimintaan osallistuu toimistomme asiantuntijoita sekä jäseniämme, jotka toimivat henkilöstöedustajina eri aloilla.

Yksityisellä sektorilla työskenteleviä tradenomeja ja muita akavalaisia neuvotteluissa edustaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Julkisella sektorilla akavalaisten sopijaosapuolena toimii Julkisalan korkeakoulutetut JUKO

Ylempien toimihenkilöiden osalta yksityisellä sektorilla työehtosopimukset umpeutuvat 30.11.2021 teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla, tietoalalla sekä ICT-alalla. Kemianteollisuuden ja energia-alan työehtosopimukset päättyvät tammikuussa 2022, rahoitusalalalla helmikuussa 2022.

Julkisen sektorin neuvottelukierros on vuorossa keväällä.


Miten saan tietoa neuvotteluista?

Muista tarkistaa, että omat työpaikka- ja yhteystiedot ovat jäsenrekisterissämme ajan tasalla. Kerromme neuvottelutilanteesta uutiskirjein, jotka lähetetään kyseisellä alalla työskenteleville jäsenille.  

Meille voi myös aina laittaa sähköpostia tai soittaa, jos jokin neuvotteluissa askarruttaa. Toimistollamme yksityisen sektorin neuvotteluihin liittyen kysymyksiin vastaavat Joonas Kopra, Julia Lauren ja Jenni Lakso, julkisen sektorin osalta Harri Westerlund. Yhteystiedot löydät täältä. 

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Taipuvatko työehtosopimukset uuteen perhevapaajärjestelmään?

Perhevapaat ovat epäilemättä sopimuskierroksen mielenkiintoisin yksittäinen työehtokysymys.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Blogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla kuuluu kaikille

Meistä Tradenomeista maailman parhaan työelämän on oltava kaikille reilu. Tällaisessa työelämässä esimerkiksi sukupuoli, ikä, etnisyys tai muut synnynnäiset ominaisuudet eivät vaikuta työuralla etenemiseen. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta puhuminen on lisääntynyt, mutta niiden aito toteutuminen on vielä puolitiessä: moni ei uskalla olla oma itsensä ja kokee työpaikoillaan turvattomuutta. 

Lue lisää

Jäävätkö tessit historiaan – mikä määrittää palkat tulevaisuudessa?

Työnantajat haluavat irtautua työehtosopimuksista ja siirtyä yhä enemmän paikalliseen sopimiseen. Onko esim. metsäteollisuudessa tai teknologiateollisuudessa tulevaisuudessa yleissitova TES? Mikä määrittää tulevaisuudessa palkankorotustason? Miten käy työehtojen?

Lue lisää

Etätyö koronan jälkeen – kaikkien oikeus vai harvojen herkkua?

Etätyön pelisäännöistä on sovittava jo ennen valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymistä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kun lähityöhön palaaminen mahdollistuu.

Lue lisää