Varsinais-Suomen tradenomien keskipalkka 3213 eur/kk

27.5.2016

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta tradenomikunnan keskipalkka nousi viime vuonna 3,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Valtakunnallisesti tradenomien keskipalkka on 3466 euroa kuukaudessa ja Varsinais-Suomessa tradenomit ansaitsevat 3213 euroa kuukaudessa.

– Ansiotason kasvussa näkyy asiantuntijatyötä tekevien määrän kasvu ja samalla yhä useampi tradenomi on tulospalkkauksen piirissä, sanoo puheenjohtaja Niko Aaltonen. – Palkoissa on eroja toimialoittain ja suuri merkitys on myös asematasolla, Aaltonen jatkaa.

Varsinais-Suomessa miestradenomeista asiantuntija- ja keskijohdon tehtävistä työskentelee 72 prosenttia, kun naistradenomeista vastaavissa tehtävissä työskentelee noin 49 prosenttia. Sukupuolten välinen palkkaero valtakunnallisesti on 688 euroa kuukaudessa ja Varsinais-Suomen osalta palkkaero on 430 euroa kuukaudessa.

- Palkkaero kasvoi jälleen vuoden takaisesta ja vaikka osa siitä on selitettävissä erilaisella asematasosijoittumisella, on silti niin sanottu selittämätön palkkaero tradenomien osalta noin seitsemän prosenttia, muistuttaa Aaltonen. - Mielestämme tehokkain tapa kuroa umpeen palkkaeroa on uudistaa perhevapaajärjestelmää, Aaltonen jatkaa.

Naistradenomit ovat perhevapailla keskimäärin vuoden ja neljä kuukautta. Työuran katko vuodesta kolmeen vuotta heikentää ansiotasoa 8-19 prosenttia. Jos isät olisivat yhtä pitkillä perhevapailla kuin äidit, olisi sillä huomattava merkitys naisten urakehitysnäkymiin ja sitä kautta palkkakehitykseen.

- Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen parantaisi erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla, toiminnanjohtaja Mika Varjonen arvioi. – Nykyjärjestelmä ei ole riittävästi kannustanut isiä jäämään pidemmille perhevapaille ja uudistuksen yhteydessä isille onkin korvamerkittävä omat vapaat, summaa Varjonen.

Lisätiedot:
Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040 512 2836

Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 040 001 69 00

Kuluvana vuonna TRAL täyttää 20 vuotta ja juhlavuoden puitteissa järjestetään seminaareja jäsenistölle ympäri Suomen. Turussa juhlaseminaari järjestetään 27.5.2016.