Kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio asiasta annetusta päätöksestä

Huomioitavaa:
Jäsenmaksualennuksia ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevina. Mikäli alennusperusteen voimassaolon kestosta ei ole tietoa, voidaan alennus myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Alennusta voidaan tämän jälkeen jatkaa, mikäli jäsen ilmoittaa alennusperusteen jatkumisesta. Mikäli kyseessä on pysyvä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, voidaan jäsenyys muuttaa eläkeläisjäsenyydeksi (edellyttää eroamista työttömyyskassasta). Jäsenmaksu on tällöin pienempi, eikä jäsenmaksualennusta tarvitse hakea erikseen.