Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

14.10.2022 | Työelämä

Tänään 14.lokakuuta ratkeaa niin sanotun optiovuoden kohtalo työehtosopimusneuvotteluissa. Pöydällä on ensi vuoden palkankorotusten lisäksi myös nykyisen perhevapaajärjestelmän kirjaaminen työehtosopimuksiin.

Työehtosopimusneuvotteluissa päätetään, maksetaanko perhevapaiden ajalta palkkaa tasapuolisesti

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kaikkiin, erityisesti lapsiperheisiin. Monessa perheissä raha-asiat ovat juuri nyt ajankohtaisia ja siihen vaikuttaa myös elokuussa voimaan tullut perhevapaauudistus. Oman elämän ja työuran suunnittelussa ennakoitavuus on tärkeää. Nyt neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.

Jos perhevapaiden palkallisuutta ei kirjata työehtosopimuksiin, vanhat kirjaukset ohjaavat edelleen synnyttävän vanhemman pitämään pidemmät tai kaikki vanhempainvapaajaksot. Uudesta hyvästä laista tulee nollalaki. Tasa-arvoisen palkallisen perhevapaan toteutumatta jättäminen voi vaikuttaa suoraan myös siihen, halutaanko perhettä ylipäätään perustaa.

Julkisen sektorin neuvotteluissa asia sovittiin tasa-arvoisesti, eli niin sanotun 40+32+32 mallilla eli synnyttävälle vanhemmalle yhteensä 72 päivää ja ei-synnyttävälle 32 päivää. Yksityisellä sektorilla ainoastaan yksityinen opetusala sai tällaisen ratkaisun aikaiseksi. Hyvä huomioida, että perhevapaakirjaus koskee mitä suurimmissa määrin nimenomaan miehiä.

Yksityisen sektorin sopimukset odottavat vientiteollisuuden ratkaisua, jonka määräaika on tänään. Tähän saakka työnantaja on tyrmännyt perhevapaiden palkallisuuden korjaamiseen. Perhevapaa-asiassa näytetään etenevän täsmälleen samalla tavalla kuin muutoinkin tes-neuvotteluissa; muut alat odottavat teknologiateollisuuden neuvottelupöydän ratkaisua. Onko todellakin niin, että taas kerran teknologiateollisuus ratkaisee muiden puolesta tämänkin asian? Se taas tarkoittaisi sitä, ettei perhevapaiden palkallisuutta kirjata yhteenkään työehtosopimukseen yksityisellä sektorilla.

Ja mitä tämän ratkaiseminen maksaisi? Rahasta asia ei voi olla kiinni, sillä se maksaisi ainoastaan 0,1% kustannusvaikutuksesta.

Mikäli asia ei tällä kierroksella ratkea, on varsin epätodennäköistä, että siitä sovitaan seuraavillakaan kierroksilla.

Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry on näkyvästi paaluttanut itsensä tulevaisuuteen katsovaksi suunnannäyttäjäksi, mutta jostain syystä suhtautuminen perhevapaisiin on reipas tuulahdus menneisyydestä. Mikäli asia ei tällä kierroksella ratkea, on varsin epätodennäköistä, että siitä sovitaan seuraavillakaan kierroksilla.

Tuntuu aivan mahdottomalta ajatukselta, että palkansaajaliitot tulisivat pelkän palkkaratkaisun kanssa ulos neuvotteluista. Jos ratkaisut syntyvät ilman minkäänlaista kirjausta perhevapaista, on jatkossa turha osapuolten puhua kovin suureen ääneen työelämän kehittämisestä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Ajankohtainen neuvottelutilanne.

Perhevapaa on lasta varten.

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla - tehdään siitä yhdessä loppu!

Mitä on epäasiallinen kohtelu? Miten epäasialliseen kohteluun voi puuttua? Työnantajalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun heti sen tultua ilmi.

Lue lisää

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Elokuussa 2022 tuli voimaan perhevapaauudistus. Uudistuksella tavoitellaan sukupuolten välisten palkkaerojen pienenemistä ja yhtäläistä urakehitystä sukupuolten välillä. Miten vanhempainvapaan päivät jakautuvat ja onko vanhempainvapaa palkallista? Onko minulla oikeus osa-aikaiseen vanhempainvapaaseen?

Lue lisää

Ihminen nimikkeen takana ratkaisee - 5 vinkkiä luontevaan verkostoitumiseen

Pureudumme Työelämäkorjaamossa toiveteemaan: löydämme aidot ihmiset nimikkeiden takaa. Näin verkostoituminen helpottuu ja esteet poistuvat. Moni kohtaaminen jää toteutumatta, sillä hienot nimikkeet peittävät taakseen aidon, lähestyttävän ihmisyyden. 

Lue lisää

Taloushallintoala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä muuttuvassa maailmassa

Taloushallintoalalle toteuttamamme kyselyn mukaan tradenomit kokevat, että koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Vastaajat pitävät myös osaamisen kehittämistä tärkeänä muuttuvassa työkentässä ja toivovat, että työnantaja mahdollistaisi osaamisen kehittämisen myös työajalla.

Lue lisää