Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

14.10.2022 | Työelämä

Tänään 14.lokakuuta ratkeaa niin sanotun optiovuoden kohtalo työehtosopimusneuvotteluissa. Pöydällä on ensi vuoden palkankorotusten lisäksi myös nykyisen perhevapaajärjestelmän kirjaaminen työehtosopimuksiin.

Työehtosopimusneuvotteluissa päätetään, maksetaanko perhevapaiden ajalta palkkaa tasapuolisesti

Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa kaikkiin, erityisesti lapsiperheisiin. Monessa perheissä raha-asiat ovat juuri nyt ajankohtaisia ja siihen vaikuttaa myös elokuussa voimaan tullut perhevapaauudistus. Oman elämän ja työuran suunnittelussa ennakoitavuus on tärkeää. Nyt neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.

Jos perhevapaiden palkallisuutta ei kirjata työehtosopimuksiin, vanhat kirjaukset ohjaavat edelleen synnyttävän vanhemman pitämään pidemmät tai kaikki vanhempainvapaajaksot. Uudesta hyvästä laista tulee nollalaki. Tasa-arvoisen palkallisen perhevapaan toteutumatta jättäminen voi vaikuttaa suoraan myös siihen, halutaanko perhettä ylipäätään perustaa.

Julkisen sektorin neuvotteluissa asia sovittiin tasa-arvoisesti, eli niin sanotun 40+32+32 mallilla eli synnyttävälle vanhemmalle yhteensä 72 päivää ja ei-synnyttävälle 32 päivää. Yksityisellä sektorilla ainoastaan yksityinen opetusala sai tällaisen ratkaisun aikaiseksi. Hyvä huomioida, että perhevapaakirjaus koskee mitä suurimmissa määrin nimenomaan miehiä.

Yksityisen sektorin sopimukset odottavat vientiteollisuuden ratkaisua, jonka määräaika on tänään. Tähän saakka työnantaja on tyrmännyt perhevapaiden palkallisuuden korjaamiseen. Perhevapaa-asiassa näytetään etenevän täsmälleen samalla tavalla kuin muutoinkin tes-neuvotteluissa; muut alat odottavat teknologiateollisuuden neuvottelupöydän ratkaisua. Onko todellakin niin, että taas kerran teknologiateollisuus ratkaisee muiden puolesta tämänkin asian? Se taas tarkoittaisi sitä, ettei perhevapaiden palkallisuutta kirjata yhteenkään työehtosopimukseen yksityisellä sektorilla.

Ja mitä tämän ratkaiseminen maksaisi? Rahasta asia ei voi olla kiinni, sillä se maksaisi ainoastaan 0,1% kustannusvaikutuksesta.

Mikäli asia ei tällä kierroksella ratkea, on varsin epätodennäköistä, että siitä sovitaan seuraavillakaan kierroksilla.

Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry on näkyvästi paaluttanut itsensä tulevaisuuteen katsovaksi suunnannäyttäjäksi, mutta jostain syystä suhtautuminen perhevapaisiin on reipas tuulahdus menneisyydestä. Mikäli asia ei tällä kierroksella ratkea, on varsin epätodennäköistä, että siitä sovitaan seuraavillakaan kierroksilla.

Tuntuu aivan mahdottomalta ajatukselta, että palkansaajaliitot tulisivat pelkän palkkaratkaisun kanssa ulos neuvotteluista. Jos ratkaisut syntyvät ilman minkäänlaista kirjausta perhevapaista, on jatkossa turha osapuolten puhua kovin suureen ääneen työelämän kehittämisestä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Ajankohtainen neuvottelutilanne.

Perhevapaa on lasta varten.

Mitä perhevapaauudistus tarkoittaa käytännössä?

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Tekoäly on tradenomin tukiäly

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja vaikuttaa elämäämme kiihtyvällä tahdilla. Mutta millainen tekoäly tulee yleistymään? Tekoäly tulee haastamaan ja muuttamaan työelämää sekä tuo aivan uuden ulottuvuuden luovuudelle. Se tulee vaikuttamaan työtehtäviimme ja tapaamme tehdä työtä. Tutustu ja kokeile tekoälyä rohkeasti! Työpaikalla on tärkeä käydä keskustelua tekoälyn hyödyntämisen pelisäännöistä ja esimerkiksi tietoturvasta.

Lue lisää

Akavan varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula: Hallituksen haaveena näyttää olevan työntekijän ikuinen koeaika

Määräaikaisten työsuhteiden lisääminen ja irtisanomiskynnyksen madaltaminen olisivat varsin radikaaleja muutoksia, joilla olisi kauaskantoisia vaikutuksia yksilön kiinnittymiseen työelämään ja perheen perustamiseen, arvioi Akavan varapuheenjohtaja, Tradenomiliiton edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

Lue lisää

Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus ja tehtävä!

Työpaikoilla laki pakottaa työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Vähintään 30 hengen työpaikoillla yhdenvertaisuutta edistävät toimet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Vaikka työpaikoilla tehdään lakisääteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, myös työyhteisöjen tavassa puhua arvostavasti ja kunnioittavasti jokaikisestä ihmisestä on valtava merkitys. Jokaisen meistä on puututtava rohkeasti syrjivään puheeseen, käytökseen ja työpaikan toimintatapoihin.

Lue lisää

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyillä hakevista jopa 38 prosenttia on alle 34-vuotiaita. Miksi tilannetta ei saada korjatuksi?

Lue lisää

Lakko-oikeuden rajaaminen ei saa kannatusta

Lakko-oikeuden rajaamisen sijaan on syytä kääntää katse työelämän hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain 11 miljardin euron kustannukset.

Lue lisää