Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

23.3.2023 | Työelämä

Tradenomit edistää työkuorman keventämistä ajamalla subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijä voisi omasta halustaan lyhentää työaikaansa väliaikaisesti.

Tällä hetkellä pelkästään työntekijän tarpeesta ei ole mahdollista lyhentää työaikaa, vaan työajan lyhennys edellyttää työnantajan suostumusta. Suostumus ei myöskään automaattisesti turvaa työntekijälle paluuta täyteen työaikaan. Poikkeuksena tähän on osittainen hoitovapaa sekä osittainen sairausloma, joka sekin vaatii työnantajan suostumuksen.

Mihin oikeutta osa-aikatyöhön tarvitaan? 

Työuran aikana voi tulla useita hetkiä, jolloin kuormitus kasvaa ja jaksaminen on koetuksella. Tilanteet eivät välttämättä ole työelämästä johtuvia, mutta ne vaikuttavat myös työelämään. Työtaakan keventäminen väliaikaisesti edesauttaisi työkyvyn säilyttämistä sekä ennaltaehkäisisi työuupumusta. 

Esimerkiksi läheisen voinnissa voi tapahtua muutoksia, jotka kuormittavat ja vaativat itseltä enemmän aikaa. Osittaisella hoitovapaalla vastataan 2. luokan loppuun saakka lasta koskevaan tarpeeseen, mutta kolmasluokkalainenkin on vielä erittäin pieni ja tarve lyhyemmälle työajalle voi olla hyvinkin tarpeellista. Yhtä lailla pitkän parisuhteen tai avioliiton kaatuminen voi koetella jaksamista ja työkykyä hetkellisesti. Eläkeiän noustessa työurat pitenevät ja työelämässä pysyminen eläkeiän lähestyessä voi vaatia työajan lyhentämistä, edes väliaikaisesti. Uralla eteneminen ja työmarkkina-arvon kasvattaminen työelämän muuttuessa vaatii entistä enemmän osaamisen kehittämistä ja elämäntilanteesta riippuen tämän mahdollistaminen saattaa vaatia työajan lyhentämistä tarvittavan ajan löytämiseksi.

Tradenomeista 89 % mielestä työntekijällä tulisi olla oikeus siirtyä aina tai joissakin tilanteissa osa-aikatyöhön väliaikaisesti. Yleisimpinä syinä Tradenomit näkivät: perhesyyt, opiskelun ja terveydelliset syyt.

Tradenomeista 89 % mielestä työntekijällä tulisi olla oikeus siirtyä aina tai joissakin tilanteissa osa-aikatyöhön väliaikaisesti. Yleisimpinä syinä Tradenomit näkivät: perhesyyt, opiskelun ja terveydelliset syyt.

Muutoksella pystyttäisiin siis vastaamaan käytännössä mihin vain tilanteeseen, jossa ei ole kyseessä sairauslomaan oikeuttava syy. Ennen kaikkea muutoksella voidaan vastata jaksamisen edistämiseen ja työkyvyn säilyttämiseen ennakoivasti.

Mitä Tradenomien esittämä subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön tarkoittaisi käytännössä?

  • Lisätään työaikalakiin mahdollisuus lyhentää työaikaa työntekijän päätöksellä.
  • Lyhennyksen määrästä ja tavasta sovitaan ensisijaisesti työnantajan kanssa. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, lyhennetään päivittäinen työaika kuuteen tuntiin.
  • Lyhennetystä työajasta on tehtävä kirjallinen sopimus, joka on kerrallaan voimassa enintään 26 viikkoa.

 

Blogiteksti: Joonas Kopra

Tradenomien eduskuntavaalitavoitteet esittelyssä. Avaamme blogien muodossa tavoitteitamme kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tradenomien työ tuotti tulosta: Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Häpeä on tuttu tunne työuupuneelle - näillä vinkeillä eteenpäin

Kouluttautumisseteli - ratkaisumme osaamisen kehittämiseen työn ohessa

Yhteisöömme ovat tervetulleita kaikki tradenomit toimialasta tai työnkuvasta riippumatta. Huolehdi, että etujasi ajetaan - liity jäseneksi!

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Työaikalabyrintti - näin suunnistat oikein

Tiedämme, että asiantuntijatehtävissä työskentelevät saattavat joskus unohtaa työajan ja vapaa-ajan rajat. Mutta ei hätää, sillä meillä on ratkaisuja, jotka auttavat sinua tietämään oman työaikasi ja saamaan korvauksen vaivannäöstäsi. Tässä viisi faktaa.

Lue lisää

Huijaako sinua huijarisyndrooma?

Mikä on huijarisyndrooma, mistä se syntyy ja mistä se johtuu? Kuinka huijarisyndroomasta pääsee eroon?

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

Auttaako päähän potkiminen työllistymiseen?

Työllisyys ei parane yksilöiden tilannetta kurjistamalla vaan löytämällä kannusteita, joilla elinkeinoelämä investoi rohkeammin osaamiseen, TKI-toimintaan ja koneisiin.

Lue lisää

Miten puuttua alisuoriutumiseen? Onnistunut keskustelu voi johtaa työntekijän kehittymiseen

Mitä tehdä, kun työntekijä ei viikosta toiseen pääse yhdessä sovittuihin tavoitteisiin? Alisuoriutuminen ei ole vain yksilön asia, vaan koskettaa koko työryhmää. Jos työntekijä alisuoriutuu, esihenkilön on syytä katsoa ensin peiliin.

Lue lisää