Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

23.3.2023 | Työelämä

Tradenomit edistää työkuorman keventämistä ajamalla subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijä voisi omasta halustaan lyhentää työaikaansa väliaikaisesti.

Tällä hetkellä pelkästään työntekijän tarpeesta ei ole mahdollista lyhentää työaikaa, vaan työajan lyhennys edellyttää työnantajan suostumusta. Suostumus ei myöskään automaattisesti turvaa työntekijälle paluuta täyteen työaikaan. Poikkeuksena tähän on osittainen hoitovapaa sekä osittainen sairausloma, joka sekin vaatii työnantajan suostumuksen.

Mihin oikeutta osa-aikatyöhön tarvitaan? 

Työuran aikana voi tulla useita hetkiä, jolloin kuormitus kasvaa ja jaksaminen on koetuksella. Tilanteet eivät välttämättä ole työelämästä johtuvia, mutta ne vaikuttavat myös työelämään. Työtaakan keventäminen väliaikaisesti edesauttaisi työkyvyn säilyttämistä sekä ennaltaehkäisisi työuupumusta. 

Esimerkiksi läheisen voinnissa voi tapahtua muutoksia, jotka kuormittavat ja vaativat itseltä enemmän aikaa. Osittaisella hoitovapaalla vastataan 2. luokan loppuun saakka lasta koskevaan tarpeeseen, mutta kolmasluokkalainenkin on vielä erittäin pieni ja tarve lyhyemmälle työajalle voi olla hyvinkin tarpeellista. Yhtä lailla pitkän parisuhteen tai avioliiton kaatuminen voi koetella jaksamista ja työkykyä hetkellisesti. Eläkeiän noustessa työurat pitenevät ja työelämässä pysyminen eläkeiän lähestyessä voi vaatia työajan lyhentämistä, edes väliaikaisesti. Uralla eteneminen ja työmarkkina-arvon kasvattaminen työelämän muuttuessa vaatii entistä enemmän osaamisen kehittämistä ja elämäntilanteesta riippuen tämän mahdollistaminen saattaa vaatia työajan lyhentämistä tarvittavan ajan löytämiseksi.

Tradenomeista 89 % mielestä työntekijällä tulisi olla oikeus siirtyä aina tai joissakin tilanteissa osa-aikatyöhön väliaikaisesti. Yleisimpinä syinä Tradenomit näkivät: perhesyyt, opiskelun ja terveydelliset syyt.

Tradenomeista 89 % mielestä työntekijällä tulisi olla oikeus siirtyä aina tai joissakin tilanteissa osa-aikatyöhön väliaikaisesti. Yleisimpinä syinä Tradenomit näkivät: perhesyyt, opiskelun ja terveydelliset syyt.

Muutoksella pystyttäisiin siis vastaamaan käytännössä mihin vain tilanteeseen, jossa ei ole kyseessä sairauslomaan oikeuttava syy. Ennen kaikkea muutoksella voidaan vastata jaksamisen edistämiseen ja työkyvyn säilyttämiseen ennakoivasti.

Mitä Tradenomien esittämä subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön tarkoittaisi käytännössä?

  • Lisätään työaikalakiin mahdollisuus lyhentää työaikaa työntekijän päätöksellä.
  • Lyhennyksen määrästä ja tavasta sovitaan ensisijaisesti työnantajan kanssa. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, lyhennetään päivittäinen työaika kuuteen tuntiin.
  • Lyhennetystä työajasta on tehtävä kirjallinen sopimus, joka on kerrallaan voimassa enintään 26 viikkoa.

 

Blogiteksti: Joonas Kopra

Tradenomien eduskuntavaalitavoitteet esittelyssä. Avaamme blogien muodossa tavoitteitamme kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Tradenomien työ tuotti tulosta: Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Häpeä on tuttu tunne työuupuneelle - näillä vinkeillä eteenpäin

Kouluttautumisseteli - ratkaisumme osaamisen kehittämiseen työn ohessa

Yhteisöömme ovat tervetulleita kaikki tradenomit toimialasta tai työnkuvasta riippumatta. Huolehdi, että etujasi ajetaan - liity jäseneksi!

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Palkansaajille kylmää kyytiä Säätytalolta?

Hallitusneuvottelussa palkansaajien aseman heikentäminen ei ole tie työllisyysasteen nostamiseksi.

Lue lisää

Keskusteluälykkyyttä kehittämällä kohti parempaa vuorovaikutusta

Moni kohtaaminen riippuu siitä, miten selviydyt vuorovaikutuksesta. Kehittämällä keskusteluälykkyyttäsi saavutat parempia tuloksia!

Lue lisää

5 hyvää syytä kuulua ammattiliittoon

Onko ammattiliiton jäsenmaksua järkeä maksaa ja mitä rahalla oikeastaan saa? Liitto tarjoaa apua työllistymiseen ja lakimiehet auttavat työelämän kiistoissa. Liitot neuvottelevat työnantajien kanssa oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työehdot ja palkkauksen.

Lue lisää

Perhevapaakirjaus tuo merkittävän muutoksen työkulttuuriin: ”Isät pääsevät seuraamaan lastensa ensiaskeleita”

Tradenomit tähtäävät tasa-arvoiseen työelämään sopimus sopimukselta. Viime elokuussa tuli voimaan perhevapaauudistus, jota Tradenomit olivat ajaneet jo yli kymmenen vuoden ajan. Ennen uudistusta työehtosopimuksiin oli tyypillisesti kirjattu, että ei-synnyttävä vanhempi saa viisi päivää palkallista vapaata ja synnyttävä vanhempi noin kolme kuukautta.  Nyt molemmat vanhemmat saavat pitää 32 päivää palkallista perhevapaata, ja raskaana oleva lisäksi 40 päivää palkallista raskausvapaata.

Lue lisää

Mitä puolueet lupasivat tradenomeille?

Mitä eduskuntavaalien tulos tarkoittaa meille tradenomeille ja tavoitteillemme?

Lue lisää