Tradenomien perhevapaamalli

Perhevapaauudistus on välttämätöntä toteuttaa pikaisesti naisten työmarkkina-aseman kohentamiseksi. Tradenomien mallin mukaan molemmille vanhemmille kiintiöityjen jaksojen lisäksi perheiden käytettävissä on vapaasti jaettava vanhempainrahakausi, jonka pituuteen voi itse vaikuttaa ansiosidonnaista korvaustasoa säätelemällä.

Tradenomien perhevapaamalli lähtee siitä, että molemmille vanhemmille kiintiöidään nykyistä äitiysvapaakautta vastaava 105 arkipäivän osuus. Lisäksi kumpi tahansa vanhempi voi jäädä vanhempainvapaalle, jonka kesto riippuu korvaustasosta. Nykyjärjestelmän 70 prosentin korvaustasolla vanhempainvapaan pituus on keskimäärin 140 päivää.

Esimerkiksi, jos korvaustaso olisi 100 prosenttia ansioista, vanhempainvapaan kesto olisi noin 95 vuorokautta. Jos korvaustaso olisi 40 prosenttia, perhevapaan pituus olisi kiintiöiden lisäksi lähes 250 päivää.

Tradenomien malli tuo joustoa perhevapaisiin, edistää naisten urakehitystä ja tekee kotihoidon tuesta tarpeettoman. Joustavuutta lisää myös se, että perhevapaita voi käyttää jaksoissa siihen saakka, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta. Mallin kautta myös hoitovastuu jakautuu tasaisemmin isien ja äitien kesken, toisin kuin nykyisessä järjestelmässä.

Tradenomien perhevapaamalli on esitelty esimerkkilaskelmineen tarkemmin täällä.