Koulutuksen kehittäminen

Tutkintopohjaisena liittona TRAL:n toimintaan kuuluu oleellisena osana myös koulutuspolitiikka. Tavoitteenamme on, että monipuolisen tradenomitutkinnon suorittaneet saavat koulutuksestaan riittävät valmiudet asiantuntijatehtäviä varten ja että koulutusta vastaavia työtehtäviä riittää kaikille tradenomeille.

Koulutuksen kehittämistä tukee työelämän osallistuminen koulutuksen suunnitteluun sekä ammattikorkeakoulun harjoittama alueen työelämään kohdistuva soveltava tutkimus- ja kehitystyö.

Yksilön sosiaaliset taidot ja yleisosaaminen ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden kehittämiseen ammattikorkeakoulut panostavat huomioimalla opetusjärjestelyissä opiskelijan taustakoulutuksen ja työkokemuksen. Yksilöllistä erikoistumista tukee myös alat ylittävien opintojen ja suuntautumisvaihtoehtojen tarjonta.

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on vähintään 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Opettajilta edellytetään myös laajaa työkokemusta opetettavalta alalta.

TRAL on perustamisestaan saakka työskennellyt tradenomitutkinnon tunnettuuden edistämiseksi, tradenomikoulutuksen laadun ja sisällön parantamiseksi sekä koulutuksen ennakointijärjestelmien kehittämiseksi. Olemme koonneet näkemyksiämme ja tavoitteitamme koulutuksen osalta koulutuspoliittiseen ohjelmaamme.

 TRAL:n koulutuspoliittinen ohjelma

Ajankohtaista tietoa tradenomikoulutuksesta sekä koulutuksen kehittämisasioista saat Tradenomi-lehdestä sekä koulutus- ja työvoimapoliittiselta asiamieheltämme.