Esimiestyö on jatkuvaa kasvamista

9.1.2020 | Uratarinat

Kysymys uudesta työstä esimiesvastuulla tuli puun takaa Eeri Mäkimattilalle, joka teki projektijohtamisen opinnäytetyötä. Tilaisuus päästä kehittämään myyntikonseptia vei mukanaan, ja lopputyö oli saatava maaliin nopeasti.

– Koin, että minulla on mahdollisuus jakaa myyntiosaamistani muille ja luoda uutta, Mäkimattila muistelee.

Työvoimaa välittävän Rainmakerin palkkaama Mäkimattila alkoi vetää vasta perustettua, kasvokkaisen yritysmyynnin tiimiä Telialla syksyllä 2018. Tiimi myy kokonaisvaltaisia ICT-ratkaisuja pk-yrityksille. Hän sai vastuuta myös myyntikonseptin eteläisen alueen päällikkönä.

Työnteko lähti liikkeelle vauhdilla, kun Mäkimattila ja hänen esimiehensä alkoivat rekrytoida tiimiin myyjiä. Alaiset tarvitsivat paljon sparrausta lähiesimieheltään, minkä myötä valmentava rooli alkoi konkretisoitua. Se oli pieni shokki pinkkeihin laseihin sonnustautuneelle Mäkimattilalle.

– En ollut sisäistänyt sitä, että minun täytyy suurelta osin luopua myyjän asiantuntijaroolista ja auttaa tiimiläisiä oivaltamaan, miten he ratkaisevat tilanteet itse. Muistan, kun eräs tiimiläiseni sanoi, että voisin oivalluttaa häntä enemmän, sillä hän ei enää kahden sekunnin päästä muista, jos annan vastauksen johonkin asiaan, Mäkimattila kertoo.

Hän lisää, että toki on tilanteita, joissa suora neuvo toimii, esimerkiksi virheellisen tiedon korjaaminen.

Alaisen suora palaute kirpaisi hetken, mutta sitten Mäkimattila muisti tradenomiopintojensa opit palautteen vastaanottamisesta.

– Tiimiläiseni siinä pyysi, että tue minua paremmin, Mäkimattila toteaa.

Hän on valmistunut myyntityön tradenomiksi Turun AMK:sta, jossa hän on suorittanut myös projektijohtamisen ylemmän AMK-tutkinnon.

Olkapäänä toimiminen haastaa

Mäkimattilan työviikot jakautuvat alaisten sparraamisen sekä hallinto- ja kehitystehtävien kesken. Suurimman osan viikosta hän sparraa tiimiläisiä myyntityöhön kasvotusten ja virtuaalisesti. Välillä hän osallistuu asiakastapaamisiin taustatukena. Työ tuntuu luontevalta.

– Haluan luoda turvallista ympäristöä, jossa myyjät uskaltavat ottaa riskejä ja onnistua. Myös epäonnistumiset kuuluvat kuvaan. Korostan, että jos epäonnistumme jossakin, olen tukena ja autan pohtimaan korjausliikkeitä, Mäkimattila sanoo.

Hän on kertonut alaisilleen kesätyöstään trukkikuskina ja kokeneelta kollegalta saamastaan evästyksestä: ”kun rikot tavaraa kahden tonnin edestä, oppiminen toden teolla alkaa”.

Tavoitteisiin ja tuloksiin keskittyvien viikkopalaverien lisäksi Mäkimattila järjestää usein tiimipäiviä. Työn kehittämistä pohditaan yhdessä ja kahden kesken. Esiin voivat nousta niin mutkikkaat tilanteet asiakkaiden kanssa kuin omassa yksityiselämässäkin, ja Mäkimattila saa toimia olkapäänä. Se on omalle epämukavuusalueelle menemistä, joka haastaa kasvamaan.

– On oltava vastaanottavainen sille, kun työntekijä puhuu ja purkaa tunteitaan, luottaa minuun, mutta liian syvälle ei kuitenkaan saa mennä. Pitää pitää se raja esimiehenä, Mäkimattila pohtii.

Samalla lailla kuin alaiset välillä turvautuvat Mäkimattilaan hän turvautuu omaan esimieheensä ja muihin aluepäälliköihin. Esimies on kannustanut tähän alusta lähtien.

– Oma pinna saattaa joskus mennä kireäksi, ja on hyvä, kun tilanteen voi käydä läpi toisen kanssa. Esimiestyö on palveluammatti ja itsestä on huolehdittava, Mäkimattila kokee.

Parhaaksi esimieheksi

Kun tämä lehti ilmestyy, tulee rapiat kahdeksan kuukautta siitä, kun Mäkimattila aloitti esimiehenä. Tiimi on kasvanut muutamista ihmisistä 11 hengen vahvuiseksi ja entistä asiantuntevammaksi. Kiitos opintojensa Mäkimattila on oivaltanut, että esimiestyö on loputon projekti, jossa punaista lankaa ja aikatauluja pitää tarkistaa jatkuvasti.

– Joudun ottamaan enemmän aikaa hallinnollisille tehtäville, että ehdin tehdä ne, Mäkimattila painottaa.

Ja kun tiimiin tarvitaan uusia myyiiä, Mäkimattila saa nykyisin pohtia, kuka kandidaateista sopii tiimin dynamiikkaan. Pelkkä myyntikokemus ei riitä.

Koska kehittymisintoa riittää, Mäkimattila on lähtenyt mukaan TRALin esimiessparraukseen. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista.

– Myös sieltä saan tukea kasvuun, sillä haluan miettiä omia näkemyksiäni vertaisten kanssa. Tavoitteenani on olla paras esimies tiimilleni, Mäkimattila sanoo.

Teksti: Katja Alaja
Kuva: Vesa Tyni


Juttu julkaistu Tradenomi-lehdessä 2/2019

Lisää aiheesta: Uratarinat

Kaupan alan osaaja haluaa haasteita

Myyjän työstä osastopäällikön saappaisiin astunut Janette Peltola nauttii siitä, että saa laittaa itsensä likoon, oppia jatkuvasti uutta ja kehittyä.

Lue lisää

Armi Murto viihtyy kehittämistehtävissä

Armi Murto on omimmillaan, kun hän saa ajaa yhteiskunnallisia asioita – laadukasta opetusta ja hyvää työelämää.

Lue lisää

Unelmana tunneälykkäämmät työyhteisöt

Helinä Mellanen oivalsi MBA-tutkintoa tehdessään, että haluaa luoda uran tunneälyn parissa.

Lue lisää

Työ valitsi tekijänsä

Katariina Petäjäniemestä olisi voinut tulla ilmailuinsinööri. Ihmiset ja asiakaspalvelutyö veivät kuitenkin mukanaan tradenomikoulutukseen ja kansainväliselle työuralle.

Lue lisää

Työkaveria ei jätetä

Kaupallisesta alasta kiinnostuneen Olli Linnun urapolku johti Puolustusvoimien taloushallintoon.

Lue lisää