Näin luot hyvää työilmapiiriä

28.12.2021 | Hyvinvointi

1. Psykologinen turvallisuus

Kannustavan työilmapiirin perusedellytys on psykologinen turvallisuus. Työterveyslaitoksen mukaan psykologinen turvallisuus näkyy tiimissä vuorovaikutuksen avoimuutena, tapana suhtautua virheisiin ja epäonnistumisiin, kunnioittavana suhtautumisena erilaisuuteen, pelottomana suhtautumisena riskinottoon sekä mutkattomana yhteistyönä, jonka puitteissa on helppo pyytää muilta apua. Se tarkoittaa, että jokaisella tiimin jäsenellä on turvallinen olo niin erehtyä kuin tehdä täysin uusiakin ehdotuksia. Psykologinen turvallisuus on edellytys tiimin kyvylle kehittyä ja oppia virheistä, mikä puolestaan tutkimusten mukaan johtaa myös parempaan tuloksellisuuteen.

2. Huomioi kommunikointitavat

Meistä jokaisella on vastuu hyvästä työilmapiiristä. Välillä on hyvä pysähtyä sen äärelle, mitä tapahtuu, kun tulen paikalle; mitä juuri minä tuon mukanani yhteiseen keskusteluun? Työpaikan psykologista turvallisuutta voi itse edistää käyttäytymisellä, joka edesauttaa muita kertomaan mahdollisista vaikeuksistaan, esittämään ideansa ja pyytämään apua. Kun esimerkiksi joku ehdottaa jotakin uutta, olenko ensimmäisenä kritisoimassa ideaa vai kiitänkö rohkeasta ehdotuksesta? Koskaan ei myöskään voi liikaa korostaa kohtaamisen ja kuulemisen merkitystä. Meistä jokainen voi olla se, joka huomioi toisen muuttuneen olemuksen ja ottaa sen puheeksi. Kaikkiin tilanteisiin sopii kysymys ”Hei mitä sulle kuuluu?”.

3. Huomaa konfliktien mahdollisuudet

Kaikkialla missä työskentelee ihmisiä, on myös ristiriitoja. Työpaikan ristiriidat syntyvät usein väärinymmärryksistä, ristikkäisistä tarpeista ja eriävistä mielipiteistä. Konfliktitilanteet olisi hyvä nähdä mahdollisuuksina tunnistaa hankauspisteitä ja kehittää työyhteisön toimintaa. Onko työtehtävät selkeästi määritelty? Tavoittaako sama informaatio kaikki työntekijät? Onko esimiestyössä kehitettävää? Oleellista konfliktien kohtaamisessa on ratkaisuhakuisuus ja kyky katsoa tilannetta toisen ihmisen silmin. 

4. Puhu vaikeistakin asioista

Suutuspäissään saattaa ilmaista työkaverille asioita tavalla, joka kaduttaa myöhemmin. Jos huomaat, että oma kuppi uhkaa kääntyä täysin nurin, on yleensä parempi esimerkiksi poistua hetkeksi tilanteesta kuin sanoa saman tien mitä mieleen juolahtaa. Toisaalta vaikeiden asioiden peittely ja hyssyttely usein pahentavat ja paisuttavat tilannetta pitkässä juoksussa. Olisikin tärkeää, että mahdolliset vaikealtakin tuntuvat asiat uskallettaisiin ottaa työyhteisössä puheeksi. Tässä etenkin esihenkilöllä on merkittävä rooli tiennäyttäjänä ja keskustelun avaajana.

 

Vinkit hyvän työilmapiirin luomiseen antoi työpsykologi ja sertifioitu business coach Emma Nurmi Mehiläisen Työelämäpalveluista.


Tarvitsetko tukea tai vinkkejä työssäjaksamiseen? Varaa aika tarpeisiisi räätälöityyn työhyvinvointivalmennukseen.

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Ennaltaehkäisten hyvinvoiva henkilöstö - eroon työuupumuksesta

Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Kuinka vähennämme psykososiaalista kuormitusta ja ennaltaehkäisemme työuupumusta?

Lue lisää

Tee työelämästä omannäköisesi – näin pääset alkuun

Työstä ja muusta elämästä on mahdollista rakentaa omannäköinen, itselle merkityksellinen kokonaisuus. Oman intuition kuuntelu kertoo, olisiko muutoksen aika vai oletko jo menossa oikeaan suuntaan.

Lue lisää

Virheet sallittu – psykologisesti turvallisessa työyhteisössä ei tarvitse olla täydellinen

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että hän voi olla oma itsensä työyhteisössä ilman negatiivisia seurauksia minäkuvalle tai uralle.

Lue lisää

Työpaikalla kytee konflikti – miten ratkaista se rakentavasti?

Konflikti on viesti itse työn, työn tekemisen tai työn johtamisen ongelmista. Organisaatiosta kertoo se, miten konflikteihin suhtaudutaan – pureudutaanko taustasyihin aidosti vai etsitäänkö yhtä syyllistä.

Lue lisää

Muutoksensietokykyä voi kasvattaa huolehtimalla itsestä

Maailmassa tapahtuu jatkuvasti asioita, jotka vaikuttavat toisinaan yllättävästi omaan elämään. Kuinka muutoksiin voi varautua? 

Lue lisää