Työnteon estyminen

9.4.2021

Osa työnantajista on joutunut sulkemaan toimipisteitään koronaviruksen vaikutuksesta. Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita.

Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

Työsopimuslain 2 luvun 12 § on tarkoitettu lyhytaikaisiin tilanteisiin, joissa työnteko työpaikalla estyy. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on pitkäkestoinen joten oikea toimenpide on lomauttaa työntekijät Työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaisesti:  

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. 

Työttömyysturvalain mukaan Työttömyysetuuteen on laissa säädetyin edellytyksin oikeus kokoaikatyötä hakevalla työttömällä työnhakijalla. Näin ollen on työttömyysturvan näkökulmasta varsin ongelmallista, jos et saa työnantajalta lomautusilmoitusta. KOKO-kassa ohjeistaa tältä osin seuraavasti:

Jos työnantaja ei lomauta, mutta työntekosi on estynyt, ilmoittaudu TE-toimistoon. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon siitä, onko kyseessä lomautukseen rinnastettava syy. Lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta olet oikeutettu ansiopäivärahaan. Lue lisää KOKOn sivuilta.

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Koronan vaikutus vuosilomiin
Lomautus koronaviruksen johdosta
Lomautetun oikeudet
Sairastuminen ja karanteeni
Matkustaminen
Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin
Tukea yrittäjille
Opiskelu ja korona