Koronan vaikutus vuosilomiin

9.4.2021

Joillain työpaikoilla on käyty keskustelua työnantajan mahdollisuudesta määrätä työntekijöitä vuosilomalle jotta työntekijät eivät saapuisi työpaikalle koronatilanteesta johtuen. Vuosilomalain mukaan Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Vuosilomasta on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.

Lisäksi työnantaja voi määrätä pidettäväksi vain käynnissä olevan lomakauden lomia. Kesälomakausi on 2.5.-30.9. ja talvilomakausi 1.10.-30.4. Vuosiloman ajalta maksetaan normaali vuosilomapalkka.

Koronatilanne saattaa vaikuttaa myös työntekijän vuosilomien kertymiseen. Vuosilomaa kertyy normaalisti sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi. Jos taas työntekijä lomautetaan kokoaikaisesti, vuosilomaa kertyy lomautusaikana enintään 30 työpäivältä. 

Jos työntekijä lomautetaan osittain, vuosilomaa kertyy enintään 6 kuukaudelta. Jos tällainen työaikajärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uuden 6 kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

Lue myös lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Työnteon estyminen
Lomautus koronaviruksen johdosta
Lomautetun oikeudet
Sairastuminen ja karanteeni
Matkustaminen
Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin
Tukea yrittäjille
Opiskelu ja korona