Sairastuminen ja karanteeni

23.11.2020

Työntekijällä on normaali työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukainen velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa työntekijälle, joka on sairastunut koronavirukseen. Työsopimuslain mukainen sairausajan palkka on 1+9 päivää mutta työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa on voitu sopia myös pidemmästä sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta. Jos työntekijän työkyvyttömyys jatkuu vielä sen jälkeen, kun työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa on päättynyt, työntekijällä on oikeus hakea Kelan sairauspäivärahaa.

Työsopimuslain mukaan työntekijän tulee ilmoittaa sairauspoissaolosta työnantajalle viipymättä. Työsopimuslain mukaan työntekijän tulee työnantajan pyynnöstä toimittaa työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Monilla työpaikoilla noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan työntekijä voi olla työkyvyttömyyden vuoksi poissa töistä esimerkiksi 3 päivää. Noudata työnantajan ilmoittamaa käytäntöä sairauspoissaolosta ilmoittamisessa.

Jos työntekijä tai hänen alle 16-vuotias lapsensa on koronaviruksella altistumisen johdosta viranomaisen asettamassa karanteenissa, hän voi sopia työnantajansa kanssa etätyön tekemisestä mahdollisuuksien mukaan. Kaikissa työtehtävissä etätöiden tekeminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tällöin työntekijällä on mahdollisuus saada ansionmenetyksestä Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää, että jokin näistä kolmesta ehdosta täyttyy:

  1. kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa töistä;
  2. sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän karanteeniin tai eristettäväksi; tai
  3. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa eristetyllä tai karanteeniin määrätyllä henkilöllä on todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Työnteon estyminen
Koronan vaikutus vuosilomiin
Lomarahavapaa
Lomautus koronaviruksen johdosta
Lomautetun oikeudet
Matkustaminen
Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin
Tukea yrittäjille
Opiskelu ja korona