Koronan vaikutukset työntekijän perheenjäseniin

23.11.2020

Jos työntekijä joutuu olemaan poissa töistä esim. perheenjäsenensä karanteenin vuoksi, hänen tulee sopia työnantajan kanssa etätyöstä tai poissaolosta.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi työntekijän lapsen päiväkodin tai koulun sulkeminen koronaviruksen johdosta vaikka työntekijän lapsi ei olisikaan itse sairastunut tai karanteenissa.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolonsa perusteesta.

Poissaolo pakottavista perhesyistä on lähtökohtaisesti palkaton. Joissain työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu palkanmaksusta myös tällaisen poissaolon ajalta. Jos työntekijän on jäätävä kotiin lapsen hoito-/opetuspaikan sulkemisen vuoksi, työntekijän tulee neuvotella työnantajan kanssa tarvittavista järjestelyistä. Vaihtoehtoina palkattomalle poissaololle ovat etätyö sekä saldotuntien tai vuosilomien käyttäminen. 

Lue lisää:

Etätyö koronaviruksen johdosta
Työnteon estyminen
Koronan vaikutus vuosilomiin
Lomarahavapaa
Lomautus koronaviruksen johdosta
Lomautetun oikeudet
Sairastuminen ja karanteeni
Matkustaminen
Tukea yrittäjille
Opiskelu ja korona