Jäsenmaksualennukset

Jos olet yli kolme kuukautta yhtäjaksoisesti ilman palkkatuloja, sinulla on mahdollisuus saada 50 prosentin alennus jäsenmaksuusi.

Jäsenmaksualennusta voi saada seuraavin perustein:

Jäsenmaksualennusta haetaan kirjautumalla jäsenpalveluihin. Hakemukseen tarvittavat liitteet on esitelty kunkin jäsenmaksualennusperusteen yhteydessä. Liite voi olla skannattu, kuvakaappaus tai hyvälaatuinen valokuva dokumentista. 

Oikeus jäsenmaksualennukseen koskee ainoastaan palkatonta aikaa. Jäsenmaksualennusta saavilla jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista tilanteessaan jäsenpalveluumme.

Jäsenmaksualennuksen voi saada takautuvasti palkattoman jakson alusta lukien. Edellisen vuoden jäsenmaksualennuksia koskevat hakemukset tulee kuitenkin lähettää viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen alennuksia ei enää myönnetä edelliselle vuodelle.

Opiskelijajäsenillä (hopea-, kulta- ja musta-jäsenillä) ei ole oikeutta jäsenmaksualennukseen.