Jäsenmaksualennukset

Saat jäsenmaksualennusta lomautuksen, työttömyyden ja muiden palkattomien jaksojen ajalta.

Jäsenmaksualennukset koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Mikäli sinut on irtisanottu tai lomautettu 16.3.-31.12.2020 välisenä aikana, myönnämme hakemuksesta 50 % jäsenmaksualennuksen heti palkattoman jakson alusta alkaen kolmeksi kuukaudeksi. Mikäli palkattomuus alkaa ennen kuun 15. päivää, myönnetään alennus kokonaan kyseiseltä kuukaudelta. Jos palkattomuus alkaa kuun 15. päivän jälkeen, niin alennus myönnetään seuraavan kuun alusta alkaen.

Mikäli työttömyys / lomautus jatkuu tämän jälkeen, niin myönnämme alennusta aina uuden kolmen kuukauden jakson. Mikäli olet jo maksanut jäsenmaksuja alennusjaksolta, niin liikamaksu hyvitetään ensisijaisesti tulevissa jäsenmaksuissa.

Jäsenmaksualennuksen perusteet 

Normaalitilanteessa 50 prosentin jäsenmaksualennus myönnetään, jos olet yli kolme kuukautta yhtäjaksoisesti ilman palkkatuloja. Alennuksen perusteita ovat: 

Näin haet jäsenmaksualennusta

Jäsenmaksualennusta haetaan asiointipalvelussa. Hakemukseen tarvittavat liitteet on esitelty kunkin jäsenmaksualennusperusteen yhteydessä. Liite voi olla skannattu, kuvakaappaus tai hyvälaatuinen valokuva dokumentista. 

Oikeus jäsenmaksualennukseen koskee ainoastaan palkatonta aikaa. Jäsenmaksualennusta saavilla jäsenillä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista tilanteessaan jäsenpalveluumme.

Jäsenmaksualennuksen voi saada takautuvasti palkattoman jakson alusta lukien. Edellisen vuoden jäsenmaksualennuksia koskevat hakemukset tulee kuitenkin lähettää viimeistään kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen alennuksia ei enää myönnetä edelliselle vuodelle.

Opiskelijajäsenillä (hopea-, kulta- ja musta-jäsenillä) ei ole oikeutta jäsenmaksualennukseen.

Lisätiedot:

Jäsenasiat

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8803

jasenasiat@tradenomi.fi

Jäsenmaksut, liittymiset, alennushakemukset, jäsentietojen muutokset