Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan

3.11.2021 | Työelämä

Mitä tekemistä työehtosopimuksella on työajan kanssa? Asiantuntijan arjessa työehtosopimusten selkein työajassa näkyvä vaikutus on 7,5 tunnin työpäivä sekä 5-päiväinen työviikko. Työehtosopimusten osana on jo pitkään edistetty myös mahdollisuuksia tehdä etätyötä yhdenvertaisesti. 

Työehtosopimusten tärkein tehtävä työajan osalta on toimia työsuojelullisena elementtinä ja turvata asiantuntijan riittävä vapaa-aika sekä varmistaa mahdollisuus työstä palautumiseen. Työehtosopimukset myös mahdollistavat työaikojen puolesta mahdollisimman vapaan ja joustavan työskentelyn, unohtamatta hyvinvoinnin varmistamista sekä kaiken tehdyn työajan huomioimista. 

Työehtosopimuksissa on mahdollista sopia esimerkiksi liukuvasta työajasta huomattavasti lakia laajemmin, sekä liukumarajojen että saldotuntien osalta. Jos työehtosopimus sallii, seurantajakso on mahdollista sopia esimerkiksi vuoden mittaiseksi, joka lisää jälleen joustavuutta työaikoihin.Työehtosopimuksissa sovitaan usein myös työaikapankki paikallisesti sovittavaksi tietyin reunaehdoin. Työehtosopimusten avulla saadaan siis työpaikoilla rakennettua kyseistä henkilöstöä ja asiantuntijatyötä parhaiten palvelevat ja oikealla tavalla joustavat työajat.

Tuleva neuvottelukierros on työajan näkökulmasta äärettömän mielenkiintoinen.

Etätyöskentely on kasvanut asiantuntijatyössä räjähdysmäisesti ja uuteen normaaliin palaaminen on käynnissä. Työehtosopimusneuvotteluissa keskustellaan varmasti siitä, miten työehtosopimukset voivat mahdollistaa mahdollisimman yhdenvertaisesti ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn sekä hyvinvoinnin ja ergonomian toteutumisen etätyössä. Yhtenä tavoitteena neuvottelukierrokselle lähdettäessä on vahvistaa esimerkiksi työnantajan velvollisuutta huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla ollessa. 

Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen korvaaminen on ollut pitkään tärkeä tavoite niin meille kuin muillekin akavalaisille liitoille. Korvaamisesta on sovittu Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa. Useassa muussa työehtosopimuksessa on jätetty korvaaminen paikallisesti sovittavaksi, kuitenkin ohjaten tästä sopimiseen. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely auttaisi jo osittain ratkaisemaan ongelmaa, mutta tavoite matka-ajan korvaamisesta on edelleen relevantti.


Lue myös:

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen? >>

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana >>

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC >>

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. työehtojen ja -olojen kehittämiseen, työssäjaksamiseen, työpaikan kulttuuriin ja palkkauksen kehitykseen.

Lue lisää

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

5 hyvää syytä kuulua ammattiliittoon

Onko ammattiliiton jäsenmaksua järkeä maksaa ja mitä rahalla oikeastaan saa? Liitto tarjoaa apua työllistymiseen ja lakimiehet auttavat työelämän kiistoissa. Liitot neuvottelevat työnantajien kanssa oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työehdot ja palkkauksen.

Lue lisää