Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan

3.11.2021 | Työelämä

Mitä tekemistä työehtosopimuksella on työajan kanssa? Asiantuntijan arjessa työehtosopimusten selkein työajassa näkyvä vaikutus on 7,5 tunnin työpäivä sekä 5-päiväinen työviikko. Työehtosopimusten osana on jo pitkään edistetty myös mahdollisuuksia tehdä etätyötä yhdenvertaisesti. 

Työehtosopimusten tärkein tehtävä työajan osalta on toimia työsuojelullisena elementtinä ja turvata asiantuntijan riittävä vapaa-aika sekä varmistaa mahdollisuus työstä palautumiseen. Työehtosopimukset myös mahdollistavat työaikojen puolesta mahdollisimman vapaan ja joustavan työskentelyn, unohtamatta hyvinvoinnin varmistamista sekä kaiken tehdyn työajan huomioimista. 

Työehtosopimuksissa on mahdollista sopia esimerkiksi liukuvasta työajasta huomattavasti lakia laajemmin, sekä liukumarajojen että saldotuntien osalta. Jos työehtosopimus sallii, seurantajakso on mahdollista sopia esimerkiksi vuoden mittaiseksi, joka lisää jälleen joustavuutta työaikoihin.Työehtosopimuksissa sovitaan usein myös työaikapankki paikallisesti sovittavaksi tietyin reunaehdoin. Työehtosopimusten avulla saadaan siis työpaikoilla rakennettua kyseistä henkilöstöä ja asiantuntijatyötä parhaiten palvelevat ja oikealla tavalla joustavat työajat.

Tuleva neuvottelukierros on työajan näkökulmasta äärettömän mielenkiintoinen.

Etätyöskentely on kasvanut asiantuntijatyössä räjähdysmäisesti ja uuteen normaaliin palaaminen on käynnissä. Työehtosopimusneuvotteluissa keskustellaan varmasti siitä, miten työehtosopimukset voivat mahdollistaa mahdollisimman yhdenvertaisesti ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn sekä hyvinvoinnin ja ergonomian toteutumisen etätyössä. Yhtenä tavoitteena neuvottelukierrokselle lähdettäessä on vahvistaa esimerkiksi työnantajan velvollisuutta huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla ollessa. 

Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen korvaaminen on ollut pitkään tärkeä tavoite niin meille kuin muillekin akavalaisille liitoille. Korvaamisesta on sovittu Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa. Useassa muussa työehtosopimuksessa on jätetty korvaaminen paikallisesti sovittavaksi, kuitenkin ohjaten tästä sopimiseen. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely auttaisi jo osittain ratkaisemaan ongelmaa, mutta tavoite matka-ajan korvaamisesta on edelleen relevantti.


Lue myös:

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen? >>

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana >>

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC >>

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Kuka tukee työelämän haasteissa?

Kohdellaanko eri työntekijäryhmiä työpaikallasi yhdenvertaisesti ja sukupuolia tasavertaisesti? Saavatko naiset samaa palkkaa kuin miehet samoista ja yhtä vaativista tehtävistä?

Lue lisää

Tradenomit ovat ammattikorkeakouluille voimavara

Jäsenistämme n. 200 työskentelee ammattikorkeakouluissa moninaisissa tehtävissä: pääasiassa hallinnon ja tukipalvelujen asiantuntijatehtävissä. Julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut käydään ensi keväänä. Palkkojen lisäksi ratkaistaan muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on valtava merkitys tradenomien arkeen.

Lue lisää

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana

Työehtosopimus toimii turvana myös työelämän yllättävissä tilanteissa.

Lue lisää

Taipuvatko työehtosopimukset uuteen perhevapaajärjestelmään?

Perhevapaat ovat epäilemättä sopimuskierroksen mielenkiintoisin yksittäinen työehtokysymys.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää