Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan

3.11.2021 | Työelämä

Mitä tekemistä työehtosopimuksella on työajan kanssa? Asiantuntijan arjessa työehtosopimusten selkein työajassa näkyvä vaikutus on 7,5 tunnin työpäivä sekä 5-päiväinen työviikko. Työehtosopimusten osana on jo pitkään edistetty myös mahdollisuuksia tehdä etätyötä yhdenvertaisesti. 

Työehtosopimusten tärkein tehtävä työajan osalta on toimia työsuojelullisena elementtinä ja turvata asiantuntijan riittävä vapaa-aika sekä varmistaa mahdollisuus työstä palautumiseen. Työehtosopimukset myös mahdollistavat työaikojen puolesta mahdollisimman vapaan ja joustavan työskentelyn, unohtamatta hyvinvoinnin varmistamista sekä kaiken tehdyn työajan huomioimista. 

Työehtosopimuksissa on mahdollista sopia esimerkiksi liukuvasta työajasta huomattavasti lakia laajemmin, sekä liukumarajojen että saldotuntien osalta. Jos työehtosopimus sallii, seurantajakso on mahdollista sopia esimerkiksi vuoden mittaiseksi, joka lisää jälleen joustavuutta työaikoihin.Työehtosopimuksissa sovitaan usein myös työaikapankki paikallisesti sovittavaksi tietyin reunaehdoin. Työehtosopimusten avulla saadaan siis työpaikoilla rakennettua kyseistä henkilöstöä ja asiantuntijatyötä parhaiten palvelevat ja oikealla tavalla joustavat työajat.

Tuleva neuvottelukierros on työajan näkökulmasta äärettömän mielenkiintoinen.

Etätyöskentely on kasvanut asiantuntijatyössä räjähdysmäisesti ja uuteen normaaliin palaaminen on käynnissä. Työehtosopimusneuvotteluissa keskustellaan varmasti siitä, miten työehtosopimukset voivat mahdollistaa mahdollisimman yhdenvertaisesti ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn sekä hyvinvoinnin ja ergonomian toteutumisen etätyössä. Yhtenä tavoitteena neuvottelukierrokselle lähdettäessä on vahvistaa esimerkiksi työnantajan velvollisuutta huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla ollessa. 

Vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen korvaaminen on ollut pitkään tärkeä tavoite niin meille kuin muillekin akavalaisille liitoille. Korvaamisesta on sovittu Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa. Useassa muussa työehtosopimuksessa on jätetty korvaaminen paikallisesti sovittavaksi, kuitenkin ohjaten tästä sopimiseen. Ajasta ja paikasta riippumaton työskentely auttaisi jo osittain ratkaisemaan ongelmaa, mutta tavoite matka-ajan korvaamisesta on edelleen relevantti.


Lue myös:

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen? >>

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana >>

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC >>

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Luottamusmies voi saada paikallisesti sovittua työehtosopimusta paremmista ehdoista, kuten vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta tai yleiskorotusta paremmista palkankorotuksista. Henkilöstöedustaja toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä tarjoten arvokasta tietoa, mikä voisi muuten jäädä pimentoon.

Lue lisää

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Lue lisää